Ο Ντίνος Καραξής για τον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΆΘΟΥ ( Ο Εβραίος σα(ν) φτωχάνει τα παλιά δευτέρια πιάνει)

Ο Ντίνος Καραξής για τον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΆΘΟΥ ( Ο Εβραίος σα(ν) φτωχάνει τα παλιά δευτέρια πιάνει)

 

Ο Δήμος Καρπάθου με το πρόστιμο που μου κατελογίσθη πριν ένα χρόνο, κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ για τη πινακίδα που ανήρτησα θυμήθηκε σήμερα και μου απέστειλε ειδοποίηση πληρωμής για το ποσόν των διακοσίων ευρώ. (200 E) Ενώ ο Δήμος θυμάται τους οφειλέτες του (κατ’ επιλογήν ) ξεχνά τις οφειλές του πάλι κατ’ επιλογήν για ορισμένους δημότες.

Συγκεκριμένα, ουδέποτε ανεφέρθη στο ποσόν των 145 Ευρώ που κατέβαλα για οστεοφυλάκειο για τα οστά του πατέρα , που δεν έγινε χρήση διότι δεν ανευρέθησαν οστά. Επί πλέον μετά έξη μήνες μου εζητήθη ποσόν 14,67 για χρήση οστεοφυλακείου για το διάστημα αυτό .

 

 

Στις 23 – 8 – 2020 υπέβαλα δήλωση ( Παρ ‘όλο που αρμόδια υπηρεσία το γνώριζε εξ ‘ αρχής ) ό τι ουδέποτε χρησιμοποιήθη οστεοψυλάκειο και με αίτησή μου ζήτησα να μου επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθεν ποσόν (145 E ) Δεν έχω πάρει καμμία απάντηση. ‘

Ήτοι η οφειλή μου προς τον Δήμο είναι (200 –145 = 55 Εύρώ τα οποία προθύμως θα καταβάλω.

Υ. Γ. Εάν πολλά από τα οστά αποθανόντων Πηγαδιωτών εκτός Καρπάθου δεν ανευρέθησαν στο παλιό οστεοφυλάκειο του νεκροταφείου, πιθανολογείται ότι με διάβρωση που υπέστη ,κατέληξαν στη θάλασσα και παρεσύρθησαν ακόμη και μέχρι ………..το λιμάνι.

Η σκέψη δε θά ‘ταν διόλου μακάβρια ό, τι : Ακόμη και οι πεθαμένοι διαμαρτύρονται για τη καθαίρεση του λιμενοβραχίονα !!

29.9.2023

Καρπαθιακά Νέα