Κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος θα βρίσκονται στο 1ο Δημοτικό Καρπάθου «Ποτίδαιον»

Κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος θα βρίσκονται στο 1ο Δημοτικό Καρπάθου «Ποτίδαιον»

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας γνωστοποιούμε την τοποθέτηση ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού, στο πλαίσιο των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.).

Σκοπός είναι η ανάπτυξη πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών καθώς και συμβουλευτικής γονέων και παιδιών.

Μέσω της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας μπορούμε να διαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα θετικό κλίμα για τη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και υποστήριξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Ο κοινωνικός λειτουργός και η ψυχολόγος θα βρίσκονται στο 1ο Δημοτικό Καρπάθου «Ποτίδαιον» κάθε Παρασκευή από τις 8:15 έως τις 12:20, κατόπιν ραντεβού.

Με εκτίμηση,

Η ψυχολόγος,

Σωτηρία – Εφραιμία Φραγκιαδάκη

Ο κοινωνικός λειτουργός,

Ηλίας Βελαώρας

Κάρπαθος 27/9/2023

Καρπαθιακά Νέα