Οι 5 μοναδικές καρπάθικες κατοικίες της Mab architects φτιαγμένες στη λογική των αναβαθμίδων

Οι 5 μοναδικές καρπάθικες κατοικίες της Mab architects φτιαγμένες στη λογική των αναβαθμίδων

«Αναβαθμίδες ή πεζούλες είναι μικρές οριζόντιες επιφάνειες εδάφους, που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο σε εδάφη που έχουν μεγάλη κλίση, με σκοπό τη διευκόλυνση της καλλιέργειας. Η στήριξη του εδάφους γινόταν με ξερολιθιές, δηλαδή τοίχους κατασκευασμένους με πέτρες χωρίς τη χρήση λάσπης. Ανάλογα με την τοπογραφία,την κλίση, το κλίμα, το γεωλογικό υπόστρωμα και τις καλλιέργειες κάθε περιοχής επιλέγεται και το είδος των αναβαθμίδων που κατασκευάζονται.» wikipedia

Ο σχεδιασμός των 5 παραθεριστικών κατοικιών στα νότια της Καρπάθου, είναι βασισμένος στην ίδια λογική των αναβαθμίδων (πεζούλες). Οι πέτρινοι τοίχοι, ακολουθώντας την τοπογραφία και εκμεταλευόμενοι την μεγάλη κλίση του οικοπέδου, «στηρίζουν» τους χώρους των κατοικιών.

Ακολουθώντας την ίδια λογική τα φυτεμένα δώματα, συμβάλουν στην ένταξη των κατοικίων στο ανάγλυφο του οικοπέδου ενώ αποτελούν μέρος του παθητικού σχεδιασμού, με τη βελτίωση της θερμομόνωσης και του μικροκλίματος που προσφέρουν.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την διάρκεια του σχεδιασμού οδήγησε στην συμβίωση του υφιστάμενου τοπίου με τη νεα τοπογραφία, ενώ τα φυσικά υλικά που επιλέχθηκαν (πέτρα-ξύλο) συμβάλουν στην εναρμόνιση των κτιριακών όγκων με το περιβάλλον.

Το πρώτο και το πιο σημαντικό ήταν να σκανάρουμε με την χρήση drone και ειδικά προγράμματα το οικόπεδο και την ευρύτερη περιοχή . Με την πολύτιμη βοήθεια του Manolis Paragios αποτυπώσαμε με μεγάλη ακρίβεια την τοπογραφία σε τρισδιάστατη μορφή. Στην συνέχεια ο σχεδιασμός των κατοικιών έγινε με την βοήθεια τρισδιάστατων προγραμμάτων για την καλύτερη τοποθέτηση τους στο οικόπεδο . Σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο προσανατολισμός, η θέα και τα καιρικά φαινόμενα.

Στην όψη των κτιρίων, δημιουργούνται υπάιθριοι χώροι εκτόνωσης, απαραίτητοι στις Καρπάθικες κατοικίες, όπου η καθημερινή ζωή εκτυλίσσεται κυρίως στον υπάιθριο χώρο. Ο χρήστης προστατεύεται από τον έντονο ήλιο και τον αέρα του Αιγαίου με πέργολες και δομικά στοιχεία (προβόλους), πλήρως συνυφασμένα με τον αρχικό σχεδιασμό.

A special project for a special client;