Ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΟ» ευχαριστεί την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Γιώργο Χατζημάρκο

Ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΟ» ευχαριστεί την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Γιώργο Χατζημάρκο
Ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΟ» ευχαριστεί την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος για την υλοποίηση της δέσμευσης της για την τριετή συντήρηση οδικού δικτύου με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση για την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύου Η.Ν. Κάσου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας, ύψους 0,65 εκατ. €
Το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
———————————————————————-
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει να υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών της, που στόχο έχει την βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για την υλοποίηση του έργου «Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ν.Αι. Νήσου Κάσου», έναντι συνολικού ποσού 655.288,75 € (με ΦΠΑ 24%).
Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου και ειδικότερα εργασιών τεχνικής επιθεώρησης, άμεσης επέμβασης, βασικής συντήρησης καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την συντήρηση και λειτουργία, επί χρονικού διαστήματος τριών ετών, του οδικού δικτύου της νήσου Κάσου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου προγράμματος παρεμβάσεων που έγινε ποτέ στο οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και βασίζεται σε νέα φιλοσοφία με στόχο μια διοίκηση αποτελεσματική και σε διαρκή ετοιμότητα. Μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, σκοπός είναι να υπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά, στο πλαίσιο των διαγωνισμών αυτών, υπάρχει πρόβλεψη, ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.
Μπορεί να είναι εικόνα εκχιονιστικό
Δελτίο Τύπου
29.9.2023
Καρπαθιακά Νέα