Σαφείς οδηγίες προς τους μελισσοκόμους για την πρόληψη πυρκαγιάς - Νέα διάταξη

Σαφείς οδηγίες προς τους μελισσοκόμους για την πρόληψη πυρκαγιάς - Νέα διάταξη

Στο πλαίσιο της προληπτικής πυροπροστασίας, ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, Χρήστος Ευστρατίου, ενημερώνει τους μελισσοκόμους σχετικά με το κάπνισμα μελισσών με τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής παραγωγής ατμού, σύμφωνα με τη νέα διάταξη του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται το κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία), σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

– Η διενέργεια καπνίσματος πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή, και
αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.

– Γίνεται αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση
τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.

– Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι
τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα.
– Απαγορεύεται η εγκατάσταση κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.

– Αποφεύγεται, η επαφή της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση.

– Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο υφίσταται πινακίδα στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η
διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

– Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού), ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, εργαλεία, όπως πτυοσκάπανα, και η ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.

Ομοίως, αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρονικού ατμοποιητή, για τη διενέργεια μελισσοκομικών εργασιών σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία), είναι αποδεκτή, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για το κάπνισμα μελισσών, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή 3 (υψηλή) ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Βασική προϋπόθεση για τη χρήση του ηλεκτρονικού ατμοποιητή είναι να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστή σε συνδυασμό με τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Η χρήση ηλεκτρονικού ατμοποιητή δύναται να πραγματοποιείται ανεξαρτήτως ωραρίου.

Επιπρόσθετα, συστήνεται η παρουσία φορητού πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β-C, καθ’ όλη τη διάρκεια των μελισσοκομικών εργασιών.

Υπενθυμίζεται ότι η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές.

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των ανωτέρω στις περιπτώσεις διενέργειας μελισσοκομικών εργασιών, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Το Γραφείο Τύπου