Κάρπαθος. Πόσους σταυρούς θα βάλουμε αύριο!

Κάρπαθος. Πόσους σταυρούς θα βάλουμε αύριο!

Οι κάλπες είναι προγραμματισμένο να ανοίξουν αύριο Κυριακή στις 7 το πρωί και να παραμείνουν στη διάθεση των πολιτών για 12 ώρες, ως τις 19.00.
Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι είναι αρμόδιοι να κρίνουν αν θα παραταθεί η διαδικασία, σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμη πολίτες που αναμένουν να ψηφίσουν κατά την εκπνοή της κανονικής διάρκειας της διαδικασίας.

Στις δημοτικές εκλογές, οι εκλογείς στην Κάρπαθο μπορούν να βάλουν μέχρι 3 σταυρούς σε αντίστοιχους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους.

Για την εκλογή Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, οι εκλογείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 2 υποψηφίους, ενώ σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο των 200 κατοίκων, όπου εκλέγεται μόνο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, οι εκλογείς έχουν τη δυνατότητα επιλογής ενός μόνο υποψηφίου. Στον υποψήφιο δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης.

Στις Περιφερειακές εκλογές και για την ΠΕ Καρπάθου ΗΝ Κάσου ο εκλογέας μπορεί να βάλει έναν σταυρό.

Στις Εθνικές Εκλογές του Ιουνίου 2023 εγγεγραμμένοι στην Κάρπαθο ήταν 8.335 και ψήφισαν 3.334 δηλαδή το 40%.

Σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει περισσότερους υποψηφίους από όσους είναι επιτρεπτό, το ψηφοδέλτιο δεν είναι άκυρο και προσμετράται κανονικά στο σύνολο των ψηφοδελτίων που έλαβε ένας συνδυασμός, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.

Σε κάθε εκλογικό τμήμα θα διατίθεται ένα tablet με μόνο περιεχόμενο την εφαρμογή για τη μετάδοση του εκλογικού αποτελέσματος.
Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι πρέπει να ενεργοποιήσουν το SRT μόλις το παραλάβουν. Σε περίπτωση βλάβης ή αδυναμίας μετάδοσης μέσω του SRT θα ακολουθηθεί η συνήθης μέθοδος του τηλεγραφήματος, όπως γινόταν στο παρελθόν.
Από το σύστημα μετάδοσης των αποτελεσμάτων του υπουργείου Εσωτερικών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά τα αποτελέσματα που συλλέγονται, εκτός από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τα κόμματα, καθώς και οι δημοσιογράφοι.
Την Κυριακή αναμένονται ανακοινώσεις γύρω στις 11.00, στις 14.00 και στις 17.00 σχετικά με τη συμμετοχή έως εκείνη την ώρα.
Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα αναδειχθούν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου και παράλληλα τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των μελών του οικείου συμβουλίου και ευθυγραμμισμένο με το ισχύον όριο στις εθνικές εκλογές.
Εξασφαλίζεται επίσης η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον νικητή των εκλογών, στον πρώτο συνδυασμό και οι υποψήφιοι τοπικών συμβουλίων, θα πρέπει να συμμετέχουν σε ψηφοδέλτιο υποψήφιου δημάρχου. Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς, ανεξαρτήτως συνδυασμού, από τον πρώτο γύρο.

Η κάλπη για τις δημοτικές εκλογές έχει επικολλημένο στη μία της πλευρά έντυπο διακριτικό γνώρισμα κίτρινης απόχρωσης με την ένδειξη «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023», ενώ η κάλπη για τις περιφερειακές εκλογές φέρει αντίστοιχο διακριτικό γνώρισμα θαλασσιάς απόχρωσης με την ένδειξη «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023».

Οι πολίτες που είναι γραμμένοι σε δημοτολόγια Καρπάθου και δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των οικείων Ο.Τ.Α. έχουν τη δυνατότητα έως και το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 8ης Οκτωβρίου, να απευθυνθούν στον Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένοι και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας

Κάθε εκλογέας ή υποψήφιος ή αντιπρόσωπος αυτού έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην εφορευτική επιτροπή ενστάσεις σχετικές με παραβάσεις νόμου που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα ή έξω από το εκλογικό τμήμα.
Οι ενστάσεις είναι έγγραφες και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στα Βιβλία Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής. Η υποβολή οποιασδήποτε ένστασης δεν διακόπτει την ψηφοφορία. Για τις ενστάσεις και για κάθε άλλο ζήτημα που τυχόν προκύψει, αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή.

Τα αποτελέσματα θα μεταδοθούν από όλα τα εκλογικά τμήματα απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, με χρήση των συσκευών ασφαλούς μετάδοσης 36 αποτελεσμάτων (SRT). Παράλληλα με την ανωτέρω διαδικασία τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στους Δήμους και, μέσω των Δήμων, με τη χρήση του υποσυστήματος μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στις Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες θα τα μεταδίδουν στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Με στοιχεία από www.dimokratiki.gr

7.10.2023

Καρπαθιακά Νέα