Τοποθετήθηκαν προϊστάμενοι στη Νοσηλευτική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου

Τοποθετήθηκαν προϊστάμενοι στη Νοσηλευτική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου, μετά από διαλογική συζήτηση, επικύρωσε στις 10.11.2022 την υπ΄ αρ, 388/07-11-2022, Πράξη Διοικητή κ. Στασινόπουλου, με μειοψηφούσα την κ. Νικολαΐδου Καλλιόπη. Πρόκειται για την απόφαση του Διοικητή με την οποία διαρθρώθηκε η Νοσηλευτική υπηρεσία του Νοσοκομείο Καρπάθου ως εξής:

1. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η κ. Βασιλαράκη Μαρία

2. Προϊσταμένη Παθολογικού Τομέα, η κ. Μπέρτου Μαρία

3. Προϊσταμένη Χειρουργικού Τμήματος η κ. Γιαβάση Μαρία

1) Η παραπάνω Πράξη λήφθηκε υπόψη έπειτα από την αξιολόγηση στοιχείων και από τυχόν παρελθούσες διοικητικές κυρώσεις όπως αυτά διατηρούνται στο Γραφείο Προσωπικού

11.11.2022

Καρπαθιακά Νέα