Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις από τη «ΓΑΛΗΝΟΣ» στην Κάρπαθο 20-22 Αυγούστου

Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις από τη «ΓΑΛΗΝΟΣ» στην Κάρπαθο 20-22 Αυγούστου

Από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου εγκρίθηκε η  πραγματοποίηση δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρείας «ΓΑΛΗΝΟΣ» στη Κάρπαθο στις 20 έως 22 Αυγούστου 2021.

Συνολικά πρόκειται για 5 νησιά. Στο Καστελόριζο στις 24-25 Ιουλίου 2021, Σύμη στις 31 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου 2021, τη Χάλκη στις 6 έως 8 Αυγούστου 2021 στη Κάρπαθο στις 20 έως 22 Αυγούστου 2021 και στην Τήλο από 27 έως 30 Αυγούστου 2021.

Ο στόχος είναι το σύνολο του πληθυσμού -το είδος των διενεργούμενων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων περιλαμβάνει τα εξής:

καρδιολογική εξέταση, αρτηριακή πίεση, ορθοπεδική, παιδιατρική (σωματομετρικά, έλεγχο ανάπτυξης) πνευμονολογική, οφθαλμολογική εξέταση. -η αναγκαιότητα της παρέμβασης προκύπτει από την απουσία ειδικευμένων ιατρών στα μικρά και απομονωμένα νησιά, από τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου καθώς οι κάτοικοι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, όπως οι κάτοικοι των αστικών κέντρων.

Ο χώρος διενέργειας της δράσης θα είναι το Γ.Ν. Καρπάθου « Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» και το κλιμάκιο ιατρών που θα συμμετάσχουν στις δράσεις είναι ιατροί μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου.