Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΑΡΠΑΘΟΥ για τις εξελίξεις στο Νοσοκομείο

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΑΡΠΑΘΟΥ για τις εξελίξεις στο Νοσοκομείο

Το δημοτικό συμβούλιο Καρπάθου ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

Με το παρόν ψήφισμα εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση και δυσαρέσκεια μας στην πολιτική της υγείας που ακολουθείται από την κυβέρνηση και την 2η ΔΥΠΕ όσον αφορά την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ιατρών που λάβαμε, το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση για να ανταπεξέλθουν στα υγειονομικά τους καθήκοντα. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «Είναι αδύνατη και επικίνδυνη η υγειονομική κάλυψη του νησιού» λόγω του λιγοστού προσωπικού και παρόλα αυτά η Διοίκηση της 2 ΔΥΠΕ επικροτεί την υπάρχουσα κατάσταση με την απόσπαση του νέου προσληφθέντος παθολόγου στην Ικαρία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υπό στελέχωσης του νησιού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

1) Την άμεση ανάκληση της απόφασης μετακίνησης του παθολόγου ιατρού κ. Καραγιάννη από το Νοσοκομείο Καρπάθου στο νοσοκομείο της Ικαρίας.

2) Την άμεση προκήρυξη βασικών ειδικοτήτων ιατρών ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το Νοσοκομείο εύρυθμα.

3) Να διοριστεί Διοικητής του Νοσοκομείου με έδρα την Κάρπαθο.

4) Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την λειτουργία του αξονικού τομογράφου και της μονάδας τεχνητού νεφρού.

5) Να θεσμοθετηθούν κίνητρα για την επιστημονική – επαγγελματική εξέλιξη των γιατρών των Περιφερειακών Νοσοκομείων.

6) Να προστεθεί στο Οργανόγραμμα του Νοσοκομείου ο σταθμός αιμοδοσίας.