Ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών μέσων και η αξία της τοπικής συνεργασίας»

Ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών μέσων και η αξία της τοπικής συνεργασίας»

Ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών μέσων και η αξία της τοπικής συνεργασίας», Τετάρτη 21/12/2022 και ώρα 16:00

«Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού: η αξία της τοπικής συνεργασίας και η χρήση ψηφιακών μέσων»

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 – 17:30, στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 16:00-17:30, η IDEC AE, σε συνδιοργάνωση με την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Παροικιακών Σωματείων Ρόδου και με την ευγενική στήριξη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, διοργανώνει και σας καλεί στην ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών μέσων και η αξία της τοπικής συνεργασίας».

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Smart Village, ένα πρόγραμμα Erasmus+, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Smart Village αφορά πολίτες που επιθυμούν να επενδύσουν σε επιχειρήσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό ενισχύοντας την τοπική κοινωνία. Ο βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι η συνειδητοποίηση του γεγονότος πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τοπικό πλούτο κάθε περιοχής ή μικρού χωριού, και να το μετατρέψουμε σε μια κοινωνικά ηθική αλλά και κερδοφόρα τουριστική δραστηριότητα.

Το Smart Village στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπικού πλούτου, σε επίπεδο πολιτισμού, προϊόντων και συλλογής εμπειριών. Η βάση και το θεμέλιο του προγράμματος είναι η αξία και αποτελεσματικότητα της συλλογικής προσπάθειας και η δυναμική της δημιουργικότητας, σε συνδυασμό με τη χρήση ψηφιακών μέσων.

Στα συνημμένα αρχεία υπάρχει η πρόσκληση και αναλυτικό πρόγραμμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ