karpathiakanea.gr

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Το αυστηρό πλαίσιο, το ποινολόγιο και τα πρόστιμα

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Το αυστηρό πλαίσιο, το ποινολόγιο και τα πρόστιμα

Τάξη στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποκαλύπτοντας τυχόν κρυφά εισοδήματα αλλά κυρίως για να αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός με τα ξενοδοχεία αλλά και των επιπτώσεων στην κτηματαγορά και τα ενοίκια, χωρίς να θίγεται η ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου.

Από το 2024, αυστηροποιούνται οι όροι και τα πρόστιμα ενώ πλέον ακόμα και για ένα ακίνητο θα πρέπει να επιβάλλεται τέλος διαμονής ύψους 1,5 ευρώ / ημέρα όπως ισχύει για τα τουριστικά καταλύματα.

Όσοι έχουν πάνω από 3 ακίνητα θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και γι΄ αυτό θα πρέπει να ανοίξουν βιβλία, καταβάλλοντας ΦΠΑ, τέλος επιτηδεύματος, κ.α. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ΦΠΑ και τέλος παρεπιδημούντων θα κληθούν να καταβάλλουν 7.440 φυσικά πρόσωπα και 5.297 νομικά πρόσωπα με 57.696 ακίνητα εκτός εάν επιλέξουν μέρος αυτών να τα μετατρέψουν σε μακροχρόνια μίσθωση.

Στο πλαίσιο αυτό:

1.   Βραχυχρόνια μίσθωση θα ορίζεται πλέον η μίσθωση ή υπεκμίσθωση για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των 60 ημερών, ακινήτου που είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

2.   Δημιουργείται νέος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ειδικά για Βραχυχρόνια Μίσθωση. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης θα υποχρεούνται σε έναρξη ή προσθήκη δραστηριότητας με βάση τον νέο ΚΑΔ.

3.   Όσοι διαθέτουν τρία ή περισσότερα προς εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται να προχωρήσουν σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες καθίστανται πλέον επιχειρήσεις (ατομική ή νομικό πρόσωπο) και θα υποχρεούνται σε έναρξη όπως υποχρεούνται ήδη τα νομικά πρόσωπα που ασκούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα, (με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο).

4.   Οι εκμισθωτές/ υπεκμισθωτές νομικά πρόσωπα/ατομικές επιχειρήσεις με ΚΑΔ βραχυχρόνιας μίσθωσης : α) το εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων θα υπόκειται σε ΦΠΑ, β) θα υπόκεινται σε τέλος Παρεπιδημούντων και γ) θα υπόκεινται σε φόρο διαμονής, όπως ισχύει για τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων).

Ειδικά φόρο διαμονής που επιβαρύνει τον πελάτη, θα έχουν και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις των εκμισθωτών/υπεκμισθωτών φυσικών προσώπων (ιδιωτών) με ένα ή δύο ακίνητα. Επιπλέον, στο φόρο διαμονής ενσωματώνεται το τέλος αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής τόσο στη βραχυχρόνια μίσθωση  όσο και στα τουριστικά καταλύματα για την κάλυψη μέρους του κόστους των φυσικών καταστροφών (περισσότερες πληροφορίες για το τέλος αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στο τέλος του σημειώματος, στην ενότητα για τις φυσικές καταστροφές).

Η παλιά και η νέα κλίμακα του φόρου διαμονής έχει ως εξής:

Πόσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο

Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις καθώς σε περίπτωση μη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, το πρόστιμο ορίζεται, ανά χρήση, στο 50%, των ακαθαρίστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο 5.000 ευρώ (σήμερα το πρόστιμο είναι οριζόντιο και ανέρχεται σε 5.000 ευρώ). Σε περίπτωση υποτροπής για επόμενη χρήση το ανωτέρω πρόστιμο θα διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση που το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση, θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση.

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής είναι καταχωρημένα 168.819 ακίνητα που ανήκουν σε 107.719 ΑΦΜ (νομικά και φυσικά πρόσωπα). Από αυτά:

 • 27.367 ακίνητα ανήκουν σε 5.297 νομικά πρόσωπα
 • 141.452 ακίνητα ανήκουν σε 102.422 φυσικά πρόσωπα.
 • Από αυτά έως 2 ακίνητα έχουν 94.982 φυσικά πρόσωπα (92,7% των φυσικών προσώπων)
 • 3 ή περισσότερα ακίνητα έχουν 7.440 φυσικά πρόσωπα και αντιστοιχούν σε 30.329 ακίνητα.

Συνεπώς, συνολικά θα κληθούν να καταβάλουν ΦΠΑ και τέλος παρεπιδημούντων 7.440 φυσικά πρόσωπα και 5.297 νομικά πρόσωπα με 57.696 ακίνητα (το 34,2% των ακινήτων), εκτός εάν επιλέξουν μέρος αυτών να τα μετατρέψουν σε μακροχρόνια μίσθωση.

Σημειώνεται ότι 4.100 φυσικά πρόσωπα έχουν ακριβώς τρία ακίνητα (και επιπλέον 1.687 φυσικά πρόσωπα έχουν τέσσερα ακίνητα).

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Στα τέλη του μήνα αναμένεται να τρέξουν οι πρώτοι έλεγχοι στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τον Δεκέμβριο σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί δεύτερος έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης όσων μισθώνουν ακίνητα μέσα από τις πλατφόρμες και θα ελεγχθεί εάν έχουν καταχωρήσει τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ).

Βασικός στόχος είναι ο εντοπισμός φορολογούμενων που αποκρύπτουν από την εφορία τα πραγματικά έσοδα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ή που ενοικιάζουν και δεν έχουν εγγραφεί στην ψηφιακή πλατφόρμα δηλαδή δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτων.

Τα πρόστιμα

Για τις πλατφόρμες που δεν θα συνεργάζονται με την ΑΑΔΕ προβλέπονται κλιμακωτά πρόστιμα ανάλογα με το είδος της παράβασης τα οποία ανέρχονται σε:

 • 100 ευρώ για κάθε πελάτη εάν υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις πληροφορίες
 • 300 ευρώ για κάθε παράβαση ανά πελάτη εάν δεν υποβάλλουν πληροφορίες
 • 300 ευρώ για κάθε παράβαση ανά πελάτη αν υποβάλλουν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες
 • 1.000 ευρώ ανά πελάτη εάν δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης, είτε για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, είτε για συμπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών ή στοιχείων εντός της προθεσμίας
 • 2.500 ευρώ για κάθε παράβαση εάν δεν συνεργάζονται στη διάρκεια ελέγχου για τη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής των στοιχείων και δέουσας επιμέλειας.
 • 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση μετά από έλεγχο εάν δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών.
 • Σε 10.000 ευρώ φθάνει συνολικό ύψος των προστίμων ανά έτος για την εκπρόθεσμη υποβολή των πληροφοριών
 • 500.000 ευρώ είναι το ανώτατο ύψος του προστίμου ανά έλεγχο.

20.9.2023

Πηγή www.nafteboriki.gr