Την Παρασκευή αναστέλλεται η λειτουργία στο Δημοτικό Σχολείο Απερίου Καρπάθου, λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Την Παρασκευή αναστέλλεται η λειτουργία στο Δημοτικό Σχολείο Απερίου Καρπάθου, λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Ο δήμος Καρπάθου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας, την Παρασκευή 14.06.2024, του Δημοτικού Σχολείου ΑπερίουΚαρπάθου, καθώς οι συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών που επίκεινται, πρόκειται να καταστήσουν δυσχερή την έλευση και παραμονή των μαθητών στους σχολικούς χώρους.

Η παρούσα κοινοποιείται στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στην Ιστοσελίδα του Δήμου και αποστέλλεται σε όλα τα μέσαενημέρωσης και ευρεία δημοσιότητα.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Μιχάλης Κ. Φελλουζής

13.6.2024

Καρπαθιακα Νέα