ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗ Προσφυγή κατοίκων του Απερίου στα αρμόδια από τη κείμενη νομοθεσία όργανα και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου

ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗ Προσφυγή κατοίκων του Απερίου στα αρμόδια από τη κείμενη νομοθεσία όργανα και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου

Το πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης έχει λάβει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε ολόκληρο το νησί της Καρπάθου.

Η πληθώρα περιστατικών εισβολής ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων εντός των προαυλίων, των κήπων, εσχάτως δε και των οικιών μας, έχει αναντίρρητα περιέλθει εις γνώση των αρμοδίων Αρχών ποικιλοτρόπως, είτε διαμέσου αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων στον τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε διαμέσου επώνυμων καταγγελιών.

Δυστυχώς, έως σήμερα, άπαντες οι αρμόδιοι φορείς αδυνατούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, παρά μόνον αρκούνται στη δημοσίευση ανακοινώσεων, με μοναδικό περιεχόμενο την εκατέρωθεν αποποίηση ευθυνών και την μετακύληση αυτών από τους μεν στους δε, κατά την τακτική του “νίπτω τας χείρας μου”!

Η έως σήμερα αδυναμία των αρμοδίων να εφαρμόσουν τους νόμους του κράτους, λαμβάνοντας στοιχειώδη μέτρα προς επίλυση του προβλήματος, κατά τα πρότυπα πληθώρας άλλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως της χώρας, καθιστά αυτούς απολύτως υπόλογους των ευθυνών τους για την προάσπιση των προσβαλλόμενων δικαιωμάτων των πολιτών.

Εν προκειμένω, παρά τις συνεχείς ειδοποιήσεις και παρακλήσεις από δεκάδες κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Απερίου, το πρόβλημα, όχι μόνον δεν έχει επιλυθεί, αλλά διαρκώς βαίνει επιδεινούμενο. Ιδίως δε κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων εβδομάδων, οι “εισβολές” ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων, μη φερόντων την απαιτούμενη από τον νόμο χαρακτηριστική σήμανση (ενώτια), σε οικίες και περίκλειστους ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους έχουν προσλάβει διαστάσεις καθημερινής ρουτίνας. Πλέον, η πλειοψηφία των κατοίκων του Απερίου, ιδίως δε οι μεγαλύτερης ηλικίας, ζουν με τον φόβο και την ανασφάλεια για τις περιουσίες τους, ακόμη και για την ίδια τη σωματική τους ακεραιότητα.

Για δε τις ανυπολόγιστης αξίας ζημίες που έχουν ήδη υποστεί, τόσο στις εντός του οικισμού του Απερίου υφιστάμενες ιδιοκτησίες, όσο και σε εκείνες που ευρίσκονται στους εξοχικούς οικισμούς του Μερτώνα και του Κατωδίου, δεν δύνανται να επιτύχουν την ανόρθωση αυτών, καθώς οι μεν υπαίτιοι ιδιώτες παραμένουν άφαντοι, καθιστώντας αδύνατη την απόδοση ατομικών ευθυνών, οι δε αρμόδιοι φορείς δεν πράττουν το παραμικρό για την καταπολέμηση του προβλήματος στην ρίζα του.
Και πλέον ερωτώμεθα: για ποιον λόγο οι αρμόδιοι φορείς δεν αναλαμβάνουν επιτέλους τις ευθύνες που τους αναλογούν;

Έχουν άραγε γνώση του τι προβλέπει ο νομοθέτης ειδικότερα όσον αφορά τις υποχρεώσεις καθενός εκ των εμπλεκομένων φορέων;

Για ποιον λόγο δεν λαμβάνουν χώρα οι προβλεπόμενοι από την κείμενη νομοθεσία έλεγχοι από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Καρπάθου – Η.Ν. Κάσου, για την τήρηση του προβλεπόμενου νομοθετικού πλαισίου, σχετικά με την σήμανση των αιγοπροβάτων, προς όφελος των ασυνείδητων ποιμένων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την προκλητική αυτή απραξία, δρουν ανενόχλητοι και ανέλεγκτοι;

Για ποιον λόγο επίσης, ο Δήμος Καρπάθου δεν αναλαμβάνει τις ρητά καθορισμένες από τον νόμο αρμοδιότητές του για την περισυλλογή και φύλαξη των αιγοπροβάτων, τα οποία ξέφυγαν της επιτήρησης του ιδιοκτήτη τους και παρανόμως δεν φέρουν διακριτική σήμανση (ενώτια), καθιστάμενα ως εκ τούτου ανεπιτήρητα;

Πως θα προστατευτούν οι πολίτες από τα ζώα αυτά, που αφήνονται να κυκλοφορούν εντός κατοικημένων περιοχών άνευ επιτήρησης, προκαλώντας ζημίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ανορθωθούν, καθώς οι ιδιοκτήτες δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν;

Έχουν γνώση οι αρμόδιοι φορείς για το γεγονός ότι ανεπιτήρητα ποίμνια αιγοπροβάτων αφήνονται να βόσκουν ελεύθερα όχι μόνον εντός ιδιοκτησιών, αλλά και εντός των προσφάτως πυροπλήκτων εκτάσεων στην εδαφική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Απερίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον οικισμό και το φυσικό περιβάλλον του;

Η απραξία λοιπόν, άλλως ανικανότητα των εμπλεκομένων αρμοδίων φορέων να ανταποκριθούν στα νόμιμα καθήκοντά τους, οδήγησε δέκα (10) πολίτες της Τοπικής Κοινότητας Απερίου να υποβάλλουν την 26η Δεκεμβρίου 2021, Επιστολή Διαμαρτυρίας προς τον κ. Δήμαρχο Καρπάθου, τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καρπάθου, την Επιτροπή Σύλληψης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων Δήμου Καρπάθου, την κ. Έπαρχο Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου και το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καρπάθου της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Με την εν λόγω επιστολή οι ανωτέρω φορείς εκλήθησαν να αναλάβουν στο εξής αποτελεσματικά τις νόμιμες ευθύνες τους και να διασφαλίσουν την προστασία των ιδιοκτησιών, του οικογενειακού ασύλου και της σωματικής ακεραιότητας των κατοίκων της Τ.Κ. Απερίου, λαμβάνοντας όλα τα προσήκοντα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος, χωρίς άλλη καθυστέρηση, προειδοποιούμενοι ότι τα ανωτέρω πραγματικά δεδομένα θα γνωστοποιηθούν επισήμως

α) στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Αιγαίου, καθώς και

β) στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, προς αναζήτηση και απόδοση των έως σήμερα πειθαρχικών και ποινικών αντιστοίχως ευθυνών παντός υπευθύνου αρμοδίου προσώπου.