Ο Γιώργος Ν. Τσαμπανάκης υπεύθυνος Πολιτισμού Επαρχείου Καρπάθου και ΗΝ Κάσου

Ο Γιώργος Ν. Τσαμπανάκης υπεύθυνος Πολιτισμού Επαρχείου Καρπάθου και ΗΝ Κάσου