Στοιχειοθετημένη απάντηση των "ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΩΝ ΝΕΩΝ" ΣΤΟΝ Πρόεδρο της Α.Π.Ε.Κ. ΜΗΝΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Στοιχειοθετημένη απάντηση των "ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΩΝ ΝΕΩΝ"  ΣΤΟΝ Πρόεδρο της Α.Π.Ε.Κ. ΜΗΝΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Μετά τη χθεσινή δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας της ανάρτησης του Προέδρου της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Α.Π.Ε.Κ.) και Δημοτικό Σύμβουλο Καρπάθου Μηνά Πρωτόπαπα αισθανθήκαμε το χρέος να απαντήσουμε στα σημεία εκείνα του κειμένου του, που αντί να διαφωτίζουν συσκοτίζουν χωρίς αμφιβολία το όλο θέμα της σύννομης και εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου. Ενός θέματος απολύτως κρίσιμου και σοβαρού για τη λειτουργία του κορυφαίου δημοκρατικού θεσμού στο νησί μας.

Διευκρινίζουμε ότι στο πλαίσιο της δημοσιευθείσας ανάλυσής μας οι “Συνεδριάσεις Θεάτρου” και τα “Άσκοπα Δημοτικά Συμβούλια” έμειναν —με πλήρη συναίσθηση ευθύνης— έξω απ’ αυτήν.

Ξεδιαλέξαμε με πολλή προσοχή, η αλήθεια, και ασχοληθήκαμε μόνο με τις κανονικές εκείνες Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου στη βάση των αποφάσεων των οποίων διοικήθηκε ο Δήμος Καρπάθου κατά το έτος 2022.

Ως γνωστόν οι αποσταλέντες σ’ εμάς μακροσκελείς κατάλογοι στοιχείων, που αφορούσαν τις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου, ύστερα από έρευνα που διεξήχθη στα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. κατόπιν αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου Νίκου Λύκου.

Εν συνεχεία παραδόθηκαν σ’ αυτόν και εκείνος έκρινε σκόπιμο να τις δημοσιοποιήσει μέσω της Ιστοσελίδας μας με σκοπό την ενημέρωση του Καρπαθιακού και όχι μόνο αναγνωστικού κοινού. Οφείλουμε εξ αρχής να διευκρινήσουμε ότι οι σημειωνόμενες στους δημοσιευθέντες πίνακες απουσίες των Δημοτικών μας Συμβούλων ουδόλως σχετίζονται με τις “19 απουσίες που, όπως αναφέρει ο Μηνάς Πρωτόπαπας, αφορούν τις συνεδριάσεις που ακολούθησαν τις 18 διαδοχικές παραιτήσεις των Μελών της Οικονομικής Επιτροπήςούτε βέβαια και μετις 4 αναβληθείσες εξειδικευμένες συνεδριάσεις των ορκωτών λογιστών.

Πρόκειται για απουσίες που σημειώθηκαν σε απολύτως κανονικές Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις οποίες εξετάστηκε πληθώρα σημαντικών θεμάτων του Δήμου Καρπάθου.

Για να διαλυθεί κάθε αμφιβολία και για να δοθεί η δυνατότητα επαλήθευσης των δημοσιευόμενων στοιχείων που αφορούν τις απουσίες των Εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων από συγκεκριμένες Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου του έτους 2022, αναφέρουμε μία προς μία τις ημερομηνίες σύγκλησης τους, που είναι:

 1. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 09-01-2022,
 2. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 23-01-2022,
 3. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 26-01-2022,
 4. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 07-02-2022,
 5. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 28-03-2022,
 6. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 07-04-2022,
 7. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 10-04-2022,
 8. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 27-04-2022,
 9. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 15-05-2022,
 10. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 31-05-2022,
 11. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 14-06-2022,
 12. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 30-06-2022,
 13. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 31-07-2022,
 14. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 11-08-2022,
 15. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 01-09-2022,
 16. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 12-09-2022,
 17. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 16-09-2022,
 18. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 25-10-2022,
 19. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 07-11-2022,
 20. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 08-12-2022.

Με σκοπό μάλιστα την απολύτως ακριβή καταγραφή των δεδομένων της όλης υπόθεσης και για λόγους ευσυνειδησίας λεπτολογήσαμε εκ νέου και εξαρχής τα στοιχεία που μας στάλθηκαν. Και πρέπει να πούμε ότι τίποτε το άξιο λόγου δεν προέκυψε από τον επανέλεγχο μας, εκτός από κάποιες αριθμητικές μικροαποκλίσεις που δεν αλλοιώνουν σε τίποτε τα εξαχθέντα συμπεράσματα και συμπεριλήφθηκαν ήδη στους αναδημοσιευθέντες στατιστικούς πίνακες.

Επειδή όμως, όπως φαίνεται από τα λεγόμενά του, ο επικεφαλής της Α.Π.Ε.Κ. δεν συγκρατεί ίσως σωστά τις απουσίες του από τις Συνεδριάσεις του οργάνου στο οποίο ανήκει, θα πρέπει να του θυμίσουμε ότι απουσίασε, ανάμεσα στ’ άλλα, από τρεις συνεχείς Συνεδριάσεις, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί από τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, κι αυτές ήταν:

 1. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 16-09-2022,
 2. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 25-10-2022,
 3. Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 07-11-2022.

 

Στο σημείο μάλιστα αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη να του αναφέρουμε τι προβλέπουν οι Παράγραφοι 3, 4 & 5 του Άρθρου 68 του Νόμου 3852/2010 στη βάση του οποίου λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας μας:

 1. Σε σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης.
 2. Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.
 3. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

Η τελευταία παράγραφος αφιερώνεται εξαιρετικά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Καρπάθου Μιχάλη Μανωλάκη!         

Ανάλογα δεδομένα ισχύουν και για ορισμένους άλλους οψίμως διαμαρτυρόμενους στο διαδίκτυο Δημοτικούς Συμβούλους της Καρπάθου, που ξέχασαν ότι —πέραν των άλλων— συμπλήρωσαν με τις αδικαιολόγητες απουσίες τους τρεις συνεχείς μήνες χωρίς να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους!!!

Επί τη ευκαιρία πρέπει να αποσαφηνίσουμε επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:

α. Η αποστολή από ένα Δημοτικό Σύμβουλο ενημερωτικού e-mail στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο ανακοινώνει το λόγο της απουσίας του από τη Συνεδρίαση, δεν καθιστά την απουσία του δικαιολογημένη. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να εισηγηθεί σχετικά το Προεδρείο στο Σώμα κι εκείνο να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα με τη πλειοψηφία των παρόντων.

  Μόνο έτσι απουσιάζει κανείς “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ”. Αν δεν καταχωριστεί σχετική θετική απόφαση του Δ.Σ. στα πρακτικά του Δήμου η απουσία του Δημοτικού Συμβούλου είναι και παραμένει ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ!…  

β. Όπως γίνεται κατανοητό κανείς μεμονωμένος Δημοτικός Σύμβουλος δεν έχει την αρμοδιότητα να κηρύσσει αφ’ εαυτού τις απουσίες του “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ”. Αν δεν έχει υπάρξει η σχετική θετική απόφαση του σώματος του Δ.Σ. και η καταχώρησή της στα πρακτικά, πρόκειται ουσιαστικά για άδεια απουσίας, που όπως λέει ο λαός μας του δόθηκε “ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ”…!!!

γ. Σημειώνουμε ότι στους καταλόγους που δόθηκαν στον Νίκο Λύκο από τις Υπηρεσίες του Δήμου αναφέρονται ρητώς και κατηγορηματικώς ποιες απουσίες ήταν ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ. Στη βάση αυτών των έγκυρων σημειώσεων καταρτίστηκαν με κάθε λεπτομέρεια και οι στατιστικοί πίνακες που δημοσιεύσαμε.

δ. Αν παρ’ ελπίδα έχουν γίνει αποδεκτές κάποιες επιπλέον απουσίες Δημοτικών Συμβούλων ως ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ από το σώμα, τότε έχουμε όλη την καλή διάθεση να αναπροσαρμόσουμε τα δημοσιευθέντα στοιχεία μας στη βάση των σχετικών ντοκουμέντων.

Είμαστε όμως απολύτως βέβαιοι ότι αν ο Πρόεδρος της Α.Π.Ε.Κ. Μηνάς Πρωτόπαπας ξαναδιαβάσει το δημοσίευμα μας θα κατανοήσει εύκολα ότι αδικαιολόγητες απουσίες από τις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της τάξης του 55%, όπως η δική του περίπτωση και ορισμένων άλλων μελών της παράταξής του, μόνο ως απουσίες “σε ανθρώπινα και λογικά πλαίσια, όπως τις ονομάζει, δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν.

Το κατά πόσον τώρα η κατάσταση αυτή δικαιολογεί αρκετούς από τους συναδέλφους του, ώστε να σκοπεύουν να συμμετέχουν στις επερχόμενες εκλογές “με αίσθημα ευθύνης, με ολοκάθαρο πρόσωπο και με ψηλά το κεφάλιτο αφήνουμε στην κρίση των δημοτών της Καρπάθου…

Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατανοούμε απολύτως τη δύσκολη θέση στην οποία ήδη βρίσκονται αρκετοί Δημοτικοί Σύμβουλοί μας με δικά τους λάθη, επιπολαιότητες και παραλήψεις. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για να χαρακτηρίζεται ένα στοιχειοθετημένο άρθρο ενός δημοσιογραφικού μέσου “απαράδεκτο” και να γράφεται ότι δήθεν τη σύνταξη του την υπαγόρευσαν “πολιτικές σκοπιμότητες“.

Τα ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ ΝΕΑ έχουν δώσει επανειλημμένα εξετάσεις αντικειμενικότητας με απόλυτη επιτυχία για καιρό τώρα και αυτός είναι ο λόγος που χαίρουν της αγάπης, το σεβασμού και της εκτίμησης του Καρπαθιακού λαού και της ευρύτερης Καρπαθιακής διασποράς.

6.2.2023

Καρπαθιακά Νέα