Δήμος Καρπάθου: "Απευθείας ανάθεση για το "Πράσινο Περίπτερο" στα Βρουλίδια"

Δήμος Καρπάθου: "Απευθείας ανάθεση για το "Πράσινο Περίπτερο" στα Βρουλίδια"

Με απόφαση Δημάρχου, που αναρτήθηκε στο Διαύγεια, προχωρά η περαιτέρω αξιοποίηση του δημοτικού κτηρίου στα Βρουλίδια που αρκετό καιρό τώρα ονομάζεται “Πράσινο Περίπτερο”.

Ο κ. Ιωάννης Διάκος ανέλαβε την επισκευή του και η ανάθεση ισχύει για 60 ημέρες από την δημοσίευση της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η συνολική αξία της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 13.149 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.