Ο Δήμος Καρπάθου επιθυμεί να νοικιάσει Αποθήκη και Χώρο Συνεργείου

Ο Δήμος Καρπάθου επιθυμεί να νοικιάσει Αποθήκη και Χώρο Συνεργείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτων – χώρων στάθμευσης και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης διακήρυξης.

Περιγραφή – Προδιαγραφές του μισθίου.

Α) Να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου (Πηγάδια) του Δήμου Καρπάθου και σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομ. από το Δημαρχείο.

Β) Να έχει πρόσβαση σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο πλάτους τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων του Δήμου.

Γ) Να διαθέτει τους εξής χώρους :

α) Για χώρο αποθήκευσης υλικών 90 τ.μ. (Τμήμα Περιβάλλοντος)

β) Για χώρο συνεργείου οχημάτων 160 τ.μ. (γραφείο, τουαλέτα, χώρος αποθήκευσης ανταλλακτικών και λιπαντικών)

γ) Χώρος αποθήκης ύδρευσης αποχέτευσης 100 τ.μ. (με γραφείο, τουαλέτα ανδρών και γυναικών)

δ) Γραφείο κίνησης 25 τ.μ. (τουαλέτα ανδρών – γυναικών)

ε) Αίθουσα συγκέντρωσης υπαλλήλων 35 τ.μ. (τουαλέτες ανδρών- γυναικών)

στ) Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών 50 τ.μ.

ζ) Χώρο αποθήκευσης αδρανών υλικών 135 τ.μ. (τσιμέντα, άσφαλτο κ.α.)

η) Προαύλιος χώρος τουλάχιστον 3.500 τ.μ. (οχήματα, μηχανήματα κ.α.)

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τηλ.2245360159

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ιωάννης Θ. Νισύριος

13.10.2023

Καρπαθιακά Νέα