Τέλος στην ασυδοσία. Με μπάρες κλείνουν οι πεζόδρομοι των Πηγαδίων!

Τέλος στην ασυδοσία. Με μπάρες κλείνουν οι πεζόδρομοι των Πηγαδίων!

Τέλος στην ασυδοσία και στο παράνομο παρκάρισμα επιχειρεί να δώσει ο δήμος Καρπάθου και αποφάσισε να προμηθευτεί μπάρες! Η σχετική δαπάνη εγκρίθηκε. Πρόκειται για την προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών στους πεζόδρομους της κοινότητας Καρπάθου και με απόφαση δημάρχου διατίθεται πίστωση ύψους ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ( 24.799,81 ) Ευρώ. Οι πληροφορίες των Καρπαθιακών Νέων κάνουν λόγω για 11 ανακλινόμενες μπάρες που ήδη ταξιδεύουν για την Κάρπαθο! Και ο στόχος είναι οι πεζόδρομοι πέρα από τον τίτλο να γίνουν αληθινοί!

Βέβαια γενιούνται νέες απορίες. Γιατί δεν αγοράστηκαν βυθιζόμενες μπάρες;  Ποιοι θα έχουν κλειδιά και με πια κριτήρια; πως θα ανοίγουν και πως θα κλείνουν; όταν η πρωτεύουσα του νησιού δέχεται περσσότερα από 12 πλοία την εβδομάδα; τι θα γίνει με τα ημερόπλοια, που κάνουν μινι κρουαζιέρες στο νησί; 

Ερωτήσεις που ζητούν επίμονα ουσιαστικά αποτελέσματα, αφού το κυκλοφοριακό έχει γίνει ένα από τα σοβαρότερα καλοκαιρινά ζητήματα.