Το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, δεν ξεχνάμε την Εθελοντική Αιμοδοσία στην Δωδεκανησιακή Εστία