Κάρπαθος: Απίστευτο ποσοστό που ξεπερνά το 80%! Δήμαρχος ο Μιχάλης Φελλουζής

Κάρπαθος: Απίστευτο ποσοστό που ξεπερνά το 80%! Δήμαρχος ο Μιχάλης Φελλουζής

Πρόκειται για μια νίκη που δεν έχει προηγούμενο αφού το ποσοστό του Μιχάλη Φελλουζή ξεπερνά το 80% και δεν αφήνει κανένα περιθώριο συζήτησης. Πιο κάτω ο πίνακας παρουσιάζει τα περισσότερα χωριά της Καρπάθου και τον καταμερισμό των ψήφων.

Εκλογικό τμήμα     ψηφ.      Πρόοδος Καρπάθου     Καρπαθιακή Ένωση

1ο Πηγαδίων            272              188.  69.12%               84. 30,88%

2ο Πηγαδίων            273.             182   66.67%.              91.  33.33%

3ο Πηγαδιών.           249.              137.   55.02%.           106 42.67%

4ο Πηγαδιών.           272.              191    70.22%.            50  29.41%

5ο Πηγαδίων.           247.               191.   77.33%.            49 19.84%

6ο  Πηγαδίων

1o Απερίου.         174                    127                               40

2ο Απερίου           161                    118                              40

1ο Αρκάσας           270                   236                               32

2ο Αρκάσας           248.                  197                               42

1ο Βωλάδας           246

1ο Όθους              231                    201                             29

1ο Σπόων              221                   206                              12

1ο Μεσοχωρίου      313

1ο  Μενετές          287

2ο  Μενετές           268

1ο Πυλών             190                  104                             79

1ο Ολύμπου        123                    99                               15

2ο Ολύμπου.        91                     82                                7

3ο Ολύμπου.      231                  177                              59

Σύνολο            4367                2436                           758

9.10.2023

Καρπαθιακά Νέα