Δήμος Καρπάθου: ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΗΔΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

Δήμος Καρπάθου: ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΗΔΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

 

Από σήμερα το μεσημέρι μπήκε σε λειτουργία το ταχυδιυλιστήριο του Φράγματος.

Αιτία της δεκαημερης καθυστέρησης αποτέλεσε σπάσιμο στους διάχυτες του που βρίσκονται στην βάση του ενός φίλτρου, γεγονός που προξενήθηκε κατά την μεταφορά του εντελώς νέου μηχανήματος.

Η βλάβη διαπιστώθηκε με την εκκίνηση λειτουργίας του και για την επιδιόρθωση της χρειάστηκε η αντικατάσταση 700 κιλών ενεργού άνθρακα, η προμήθεια και μεταφορά της οποίας έπρεπε να γίνει από την Αθήνα.

Επίσης έπρεπε να γίνουν, εκ νέου, οι απαραίτητοι έλεγχοι της ποιότητας του παραγόμενου νερού.

Παρόλη την ολιγοήμερη καθυστέρηση, το γεγονός της παροχής μεγάλης ποσότητας νερού από το φράγμα είναι ιστορικής σημασίας για τα Πηγάδια.

  •   Πλέον, ένα διαχρονικό πρόβλημα των Πηγαδίων όπως αυτό της ύδρευσης βελτιώνεται και ποσοτικά και ποιοτικά.9

Οι ενέργειες όμως της Δημοτικής Αρχής δεν σταματούν εδώ αλλά είναι μεθοδικές προς την οριστική επίλυση του προβλήματος η οποία θα επέλθει σταδιακά ως εξής:

α)  με την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης, για την οποία αναμένουμε σύντομα την χρηματοδότηση μετά από μελέτη που ανατέθηκε και εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της νυν Δημοτικής Αρχής και βρίσκεται στο στάδιο της χρηματοδότησης.

β) με την λειτουργία του συστήματος της τηλεμετρίας που θα παραδοθεί έως το τέλος του καλοκαιριού.

(Τα δύο ανωτέρω θα προσφέρουν εξοικονόμηση ύδατος της τάξεως του 40%)

γ)  με την υποβολή πρότασης για την κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης οι οποίες θα παρέχουν επιπλέον ποσότητα νερού, μια εκ των οποίων προβλέπεται για τα Πηγάδια.

Στον μηδενισμό και τον λαϊκισμό, απαντάμε με έργα, μεθοδικότητα και προγραμματισμό κάνοντας σοβαρά βήματα προς την οριστική επίλυση διαχρονικών προβλημάτων που ορισμένοι, για τους δικούς τους σκοπούς, ανακάλυψαν τώρα ενώ υπάρχουν εδώ και δεκαετίες.

Κάρπαθος   16    Ιουνίου    2022

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος