Το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καρπάθου αποχαιρετά με θλίψη και απόλυτο σεβασμό τον Αριστοτέλη Παυλίδη

Το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καρπάθου αποχαιρετά με θλίψη και απόλυτο σεβασμό τον Αριστοτέλη Παυλίδη

 

          

                                                         

                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κάρπαθος, 27-10-2022

ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                      

ΔΗΜΟΣ   ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                        

                                                                     

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου αποχαιρετά με βαθύτατη θλίψη τον Αριστοτέλη Παυλίδη έναν από τους ανθρώπους που υπηρέτησαν το βουλευτικό και υπουργικό τους αξίωμα με μεράκι, ήθος και σημαντική επιτυχία.

Η Κάρπαθος θα τον αναζητά, θα μνημονεύει και θα τιμά πάντα την μνήμη του.

Με απόλυτο σεβασμό

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

            Δήμου Καρπάθου

 

      Μιχαήλ  Ηλ.  Μανωλάκης