Δήμος Καρπάθου: "Ενέργειες αποκατάστασης προβλήματος υδροδότησης ΠΥΛΩΝ

Δήμος Καρπάθου: "Ενέργειες αποκατάστασης προβλήματος υδροδότησης ΠΥΛΩΝ

                                              “ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΠΥΛΩΝ”

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι οι ενέργειες αποκατάστασης του προβλήματος υδροδότησης στη Κοινότητα Πυλών, είναι σε εξέλιξη. Είναι θέμα  χρόνου η επίλυση του προβλήματος .

14.12.12022

 Εκ του Δήμου Καρπάθου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ