Με ενέργειες του Γ. Γεραπετρίτη στη Διαύγεια ο διαγωνισμός για το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά

Με ενέργειες του Γ. Γεραπετρίτη στη Διαύγεια ο διαγωνισμός για το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Διακήρυξη δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού αγοράς ακινήτου εντός των ορίων του Δήμου Πειραιώς για τη στέγαση των δικαστηρίων-δικαστικών υπηρεσιών του Πειραιά.

“Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η αγορά ακινήτου εντός του οποίου υπάρχει ή
πρόκειται να κατασκευαστεί κτίριο κατάλληλο για τη στέγαση των δικαστηρίων –
δικαστικών υπηρεσιών του Πειραιά. Το ακίνητο αυτό πρέπει να βρίσκεται εντός των
ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πειραιά του Δήμου Πειραιά της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιά. Δεκτές θα γίνουν προσφορές ακινήτων εντός του προβλεπόμενου
ανώτατου πληρωτέου τιμήματος, τα οποία περιλαμβάνουν ή πρόκειται να περιλάβουν
κτίριο επιφάνειας 30.000 τ.μ. (με απόκλιση επί πλέον ή επί έλαττον έως 5%), ώστε να
καλύπτει το κτιριολογικό πρόγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ως αναπόσπαστο
Παράρτημα Α αυτής.
Το ζητούμενο ακίνητο θα πρέπει να περιλαμβάνει ή να πρόκειται να περιλάβει αυτοτελές
κτίριο, κείμενο εντός ενός ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου” αναφέρει μεταξύ άλλων η διακήρυξη.

Το χρόνιο αίτημα για μεταστέγαση του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά φαίνεται να δρομολογείται, ενώ ασφαλείς πληροφορίες αποδίδουν την επιτάχυνση των διαδικασιών στις ενέργειες του Πειραιώτη υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη.

πηγή www.peiraiko-kyma.gr