Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα για το παρκάρισμα στο λιμάνι των Πηγαδίων Καρπάθου

Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα για το παρκάρισμα στο λιμάνι των Πηγαδίων Καρπάθου

Ο Λιμενάρχης Καρπάθου Έχοντας υπόψη:

Α) Το Ν.Δ. 444 (ΦΕΚ 39Α΄/1970) όπως ισχύει.

Β) Το Ν.Δ. 187 (ΦΕΚ 261Α΄/1973) όπως ισχύει.

Γ) Την ¶3 του άρθρου 2 του Ν. 2575 (ΦΕΚ 23Α’/1998) όπως ισχύει.

Δ) Το άρθρο 5 του Ν. 4150 (ΦΕΚ 102Α’/2013) όπως ισχύει.

Ε) Τον Ν. 2696 (ΦΕΚ 57Α΄/1999) όπως ισχύει. ΣΤ) Τον Γ.Κ.Λ. Καρπάθου (ΦΕΚ 78Α’/1985) όπως ισχύει.

Ζ) Την Αριθ. Πρωτ. :2132.15/35274/11-05-2023 διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Β’.

Η) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

Την απαγόρευση στάσης – στάθμευσής καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετράωρου των οχημάτων (Ε.Ι.Χ., δίκυκλα, με εξαίρεση τα Φ/Γ, επικαθήμενα) εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου.

2. Από την απαγόρευση της παράγραφου 1 εξαιρούνται οι κάτωθι περιπτώσεις:

➢ Το χρονικό διάστημα δύο (02) ωρών πριν τον κατάπλου και μίας (01) ώρας μετά τον απόπλου των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εξυπηρετούν την δρομολογιακή γραμμή του Λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου για τα οχήματα που επιβιβάζονται – αποβιβάζονται – μεταφέρουν εμπορεύματα και επιβάτες.

➢ Καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετράωρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ιδιοκτητών των ελλιμενιζόμενων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, των πλοιοκτητών και πληρωμάτων των ελλιμενιζόμενων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων καθώς και των πλοιοκτητών και πληρωμάτων των ελλιμενιζόμενων Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ξ-Ο/Γ-Φ/Γ πλοίων.

➢ Καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετράωρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των οχημάτων Άμεσης Ανάγκης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 44 ανωτέρω (Ε) σχετικού.

➢ Καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετράωρου σε προκαθορισμένες θέσεις προς εξυπηρέτηση των αναγκών Λιμεναρχείου

Τελωνείου Καρπάθου.

3. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην ασφαλή και απρόσκοπτη προσέγγιση και ελλιμενισμό πλοίων, επιβίβαση/αποβίβαση των επιβατών, οχημάτων σε/από αυτά, στον Λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου.

4. Οι παραβάτες που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση ανεξάρτητα από τις τυχόν συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 ανωτέρω (Β) σχετικού.

5. Κατά την σύνταξη της παρούσας συνεκτιμήθηκαν απόψεις συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, Δήμος Καρπάθου, Α.Τ. Καρπάθου).

6. Η παρούσα ισχύει μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης (master Plan) του Λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου.

7. Τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση αυτή να γίνουν ευρέως γνωστά με ανακοίνωση τύπου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου

2. Α.Τ. Καρπάθου

3. Επαρχείο Καρπάθου

4. Δήμος Καρπάθου

5. Μ.Μ.Ε. Καρπάθου II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο 8 ης ΠΕ.Δ.Ι.Λ.Σ. (υ.τ.α.) 2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Β’ (υ.τ.α.) 3. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γραφείο Μ.Μ.Ε. (υ.τ.α.)

Ο Λιμενάρχης

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Ελιώτης Αλέξανδρος

23.6.2023

Καρπαθιακά Νέα