Φωτεινή Παζαρτζή: Ο ασκός του Αιόλου θα ανοίξει μετά την πανδημία

Φωτεινή Παζαρτζή: Ο ασκός του Αιόλου θα ανοίξει μετά την πανδημία

 Ο φόβος είναι να μην παγιωθούν οι περιορισμοί

«Πέρα από τις ανθρώπινες ζωές που εξακολουθούν να χάνονται, οι συνέπειες της πανδημίας είναι σοβαρές στην εργασία, στην εκπαίδευση και σε όλο το φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα έως και τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά.

Σκεφτείτε τον εγκλεισμό λόγω του lockdown, το κλείσιμο των σχολείων, τους περιορισμούς κίνησης και συνάθροισης, τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι θίγεται η άσκηση μιας σειράς θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Στο όνομα της προστασίας της υγείας έχουν περισταλεί αστικές και πολιτικές ελευθερίες. Βέβαια, κάτι τέτοιο προβλέπεται από τα Συντάγματα, για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Ο φόβος, όμως, είναι να μην παγιωθούν αυτοί οι περιορισμοί. Βρισκόμαστε ήδη ένα και πλέον χρόνο σε μια ‘‘έκτακτη’’ κατάσταση, η οποία δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να μετατραπεί σε νέα κανονικότητα.

Σε κάποιες χώρες δεν γίνονται εκλογές με τη δικαιολογία της πανδημίας. Επίσης, έχουν ενταθεί οι ανισότητες λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχει προκαλέσει ο ιός. Φοβάμαι πως ο ασκός του Αιόλου θα ανοίξει μετά το τέλος της πανδημίας, με σωρεία υποθέσεων που θα φθάνουν στα εθνικά και στα διεθνή δικαστήρια. Θα υπάρξουν προσφυγές για παραβιάσεις δικαιωμάτων και θα ελεγχθούν κυβερνήσεις για τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπισή της. Τώρα ζούμε το υγειονομικό σκέλος της COVID-19. Μετά θα ζήσουμε το οικονομικό, το νομικό και φυσικά το πολιτικό».

 Φωτεινή Παζαρτζή, νέα πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

Πηγή: https://www.paron.gr