Η άποψη του Γιάννη Χαλκιά για την πρόσφατη έκθεση της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

Η άποψη του Γιάννη Χαλκιά για την πρόσφατη έκθεση της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

Μελετώντας το δημοσιευμένο απόσπασμα πρακτικών της τουριστικής επιτροπής του Δήμου Καρπάθου (απόφαση υπ’ αριθμόν 1/2021), παρατηρούμε ότι και οι δύο θεματικοί άξονες έχουν κέντρο αναφοράς τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Η εισήγηση ψηφίστηκε στο σύνολό της, αλλά δεν γνωρίζουμε με ποια σειρά προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αυτή η πολύ ευρεία γκάμα στόχων. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της επιτροπής ξεκινούν από τον οικοτουρισμό, τον αγροτουρισμό, τον τουρισμό περιπέτειας και επεκτείνονται μέχρι τον εκπαιδευτικό τουρισμό, τον συνεδριακό τουρισμό και τον θεραπευτικό-ιαματικό τουρισμό.

Κάπου ενδιάμεσα, πάντως, βρίσκεται και ο “αθλητικός τουρισμός αναψυχής”, για τον οποίο έχουμε υποστηρίξει από την δημιουργία του ομίλου μας, ότι αποτελεί έναν από τους στόχους μας, να συμβάλουμε στην τουριστική ανάπτυξη της Καρπάθου μέσα από διεθνείς διοργανώσεις, όπως έχουν καταφέρει άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως η Κρήτη, η Ρόδος κ.α. Παρότι, λοιπόν, ο Σκακιστικός Όμιλος Καρπάθου έχει δηλώσει αυτήν την πρόθεση, και επιτυγχάνει κάθε στόχο που θέτει -φέρνοντας ακόμη και πανελλήνια μετάλλια από αγώνες του πιο ανταγωνιστικού επιπέδου, μετά λύπης μας παρατηρούμε ότι το σκάκι μαζί με άλλα κύρια αθλήματα του νησιού, δεν συμπεριλαμβάνονται στο άμεσο πεδίο δράσεων της συγκεκριμένης εναλλακτικής μορφής τουρισμού . Πιθανόν, τα παραπάνω να συνδέονται και με το γεγονός ότι, τα ζητήματα του σκακιού δεν συμπεριλήφθηκαν στην επόμενη συνεδρίαση του Κ.Ο.Π.Α.Π., όπου θα ψηφιζόταν η παραχώρηση του απαραίτητου υλικού για να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό αυτών των διεθνών διοργανώσεων.

Γενικότερα, στα πρακτικά, δεν αναφέρεται κάποια προοπτική επικοινωνίας της επιτροπής τουρισμού με τους τοπικούς αθλητικούς ομίλους, όπως αντίθετα γίνεται αναφορά σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. στην συνεργασία με την Μητρόπολη για την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού. Κατά παρόμοιο τρόπο, δεν αναφέρεται συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Βουνού και Θάλασσας Καρπάθου για τον ορειβατικό τουρισμό ή με τους ποδηλάτες Καρπάθου στο κομμάτι του ποδηλατικού τουρισμού κ.τ.λ.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο πρόγραμμα του Δήμου και τους στόχους της επιτροπής τουρισμού, αλλά θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μονάχα μέσα από τον διάλογο με τους κατοίκους του νησιού, ώστε να γίνει κατανοητό που οι ίδιοι επιθυμούν και μπορούν να δραστηριοποιηθούν, και κυρίως τους ομίλους που ασχολούνται με τους τομείς όπου θέλει να δράσει.