«Ορθόδοξη Κατήχηση» π. Καλλίνικος Μαυρολέων (VIDEO)

«Ορθόδοξη Κατήχηση» π. Καλλίνικος Μαυρολέων (VIDEO)

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Ιουνίου, η 15η διαδικτυακή συνάντηση της σειράς που πραγματοποιεί ο Αρχιμανδρίτης  π. Καλλίνικος Μαυρολέων, με γενικό τίτλο «Ορθόδοξη Κατήχηση», στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…».

Στη συνάντηση αυτή ο π. Καλλίνικος ασχολείται με το 7ο άρθρο τΣτΠ, το οποίο λέει τα εξής:

«Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος». Πιστεύω ότι ο Ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, που μετά την Ανάστασή Του αναλήφθηκε στους ουρανούς, θα έρθει καὶ πάλι στον κόσμο (κατὰ την Δευτέρα Παρουσία) με δόξα πολλὴ. Σε χρόνο που ο Θεός έχει ορίσει και μόνο Εκείνος γνωρίζει, θα έρθει, γιὰ νὰ κρίνει ως Θεός και Δίκαιος κριτής, ζώντες και νεκρούς, και η βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος.

Η πρώτη παρουσία του Κυρίου έγινε με την ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε στη γη, έγινε άνθρωπος κατά πάντα όμοιος με εμάς, για να σώσει τον κόσμο από την αμαρτία και τον θάνατο. Η Δευτέρα παρουσία Του θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Ο Κύριος, ως Θεάνθρωπος, θα έρθει ξανά στη γη, όχι όμως για να πάθει ως ταπεινωμένος, ούτε να θυσιαστεί για τη σωτηρία μας, όπως έγινε στην πρώτη παρουσία Του, αλλά ως Βασιλιάς, Κυρίαρχος ουρανού και γης, Θεός και δοξασμένος Κριτής για να κρίνει όλους τους ανθρώπους, να αποδώσει στον καθένα «κατά τά ἔργα» του και να εγκαταστήσει την αιώνια Βασιλεία Του. Αυτό ομολογούμε και στο ΣτΠ και στο κέντρο κάθε Θείας Λειτουργίας για τον Χριστό: «Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς,οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος». Στη Θ. Λειτουργία ζούμε και τη Δευτέρα Παρουσία, όπως και τα άλλα σωτηριώδη γεγονότα της ζωής του Κυρίου («Μεμνημένοι τοίνυν… τῆς δευτέρας καί ἐνδόξου πάλιν παρουσίας»).

Για το γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας, όπως το διδάσκει και το ζει η Εκκλησία μας έχουμε να πούμε περιληπτικά τα εξής:

α. Θα γίνει οπωσδήποτε:

Ρητώς το λέει ο Κύριός μας, πολλές φορές αναφερόμενος στην «Ημέρα εκείνη», που δεν είναι άλλη από την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας Του. Ρητώς διδάσκουν και οι Απόστολοι για την ημέρα του Κυρίου», «ημέρα του Χριστού», «ημέρα της κρίσεως», «εσχάτη ημέρα», «επιφάνεια της δόξης του Θεού» ή «του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», «αποκάλυψη της δόξης του Θεού» κ.λ.π. Ο ίδιος ο Κύριος επιβεβαιώνει τις προφητείες με το θεϊκό Του κύρος. Κάνει γνωστά στους μαθητές Του, όσα πρέπει να ξέρουν για Εκείνη τη φοβερή και υπέρλαμπρη ημέρα της Κρίσεως. Συμβούλευε τους μαθητές Του να είναι πάντοτε άγρυπνοι και προσεκτικοί. Έτοιμοι για την άγνωστη, αλλά βέβαιη εκείνη ώρα!

Με βεβαιότητα διδάσκουν γι’ αυτήν και οι Πατέρες της  Εκκλησίας μας ερμηνεύοντας τα πιο πάνω χωρία της Αγίας Γραφής.

β. Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία;

Όσο όμως είναι βέβαιο πως ο Κύριος θα ξανάρθει, τόσο είναι άγνωστος ο χρόνος που αυτό θα πραγματοποιηθεί. Ο Κύριος βεβαιώνει, πως την ώρα αυτή δεν την γνωρίζουν ούτε οι Άγγελοι, παρά μόνο ο Πατέρας Του. Πως δεν είναι υπόθεση των ανθρώπων να το γνωρίζουν και γενικότερα στην Καινή Διαθήκη διδάσκεται πως ο Κύριος θα έρθει όπως ο κλέφτης την νύχτα. Ο Κύριος απεκάλυπτε πάντοτε στους μαθητές Του ό,τι έπρεπε να γνωρίζουν από τα «Μυστήρια του Θεού». Και τώρα με θαυμαστές εικόνες και παραβολές τους παρουσίασε το τέλος του παρόντος κόσμου και την αρχή του νέου και αιώνιου.

Ο λόγος που παραμένει άγνωστος ο χρόνος της Ημέρας εκείνης είναι για να αγρυπνούν και να είναι συνεχώς έτοιμοι οι πιστοί να Τον υποδεχτούν. Και επειδή ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας ήταν άγνωστος στους Αποστόλους, αισθάνονται την Ημέρα εκείνη να είναι άλλοτε πλησίον και άλλοτε μακριά.

γ. Ποια σημεία θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας;

Τα σημεία που θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας και τα αναφέρει η Καινή Διαθήκη χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σ’ εκείνα που επαναλαμβάνονται ως γεγονότα μέσα στην ιστορία και κανείς δεν μπορεί να πει, ότι πλησιάζει ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας από αυτά και σ’ εκείνα τα σημεία που δεν επαναλαμβάνονται.

Τα σημεία που επαναλαμβάνονται είναι τα εξής:

Πόλεμοι, αναστατώσεις στα έθνη, αρρώστειες, σεισμοί, πείνες, επιδημίες, διωγμοί, αιρέσεις, πλάνες, ψευδοπροφήτες, ηθική αποστασία.

Τα σημεία που δεν επαναλαμβάνονται και θα είναι μοναδικά είναι τα εξής:

Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού σ’ όλα τα έθνη.

Η μεταστροφή του Ισραήλ ως έθνους στην πίστη του Χριστού .

Η μεγάλη αποστασία, δηλαδή η τελευταία  και αποφασιστική μάχη των σκοτεινών δυνάμεων εναντίον της Εκκλησίας.

Η χαλάρωση της πνευματικής ζωής και η παραπλάνηση και απομάκρυνση πολλών από την χριστιανική πίστη. «Ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ἀποκ. 24, 12).

Η κορύφωση της αμαρτίας και της πλάνης θα έρθει με τον ερχομό του Αντιχρίστου, ο οποίος θα ενεργεί με τη δύναμη του Σατανά. Ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος δαιμονοκρατούμενος, που θα κάνει σημεία και τέρατα εναντίον της Εκκλησίας, ψευτοκαλοσύνες και ψευτοθαύματα, ώστε να παραπλανεί «εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς» (Ματθ. 24, 24).

Γι’ αυτά τα σημεία μας μιλούν εκτενέστερα η Αγία Γραφή και οι Πατέρες της  Εκκλησίας μας και αυτά θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου.

δ. Τα γεγονότα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου.

Η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα συνοδεύεται και με άλλα θαυμαστά φαινόμενα, που για μια μοναδική φορά, θα συμβούν στο Σύμπαν! Ένας νέος κόσμος θα δημιουργηθεί!Ο υλικός κόσμος και ο επίγειος χρόνος θα πάρουν τέλος! Όλα θα αλλάξουν! Ένας καινούριος κόσμος θα γεννηθεί, ένας κόσμος πνευματικός, που θα ταιριάζει πλέον στον άφθαρτο και ουράνιο άνθρωπο!

Κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα συμβούν καταπληκτικά πράγματα, όπως αναφέρονται στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, και είναι τα εξής:

  • Λίγο πριν από την εμφάνιση του Κυρίου θα συμβούν τρομερές αναστατώσεις στον ουρανό και τη γη, ώστε μετά να ανανεωθούν. Καθώς η αστραπή βγαίνει ξαφνικά από την Ανατολή και φαίνεται ως τη Δύση, έτσι θα γίνει φανερή και η Δευτέρα Παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Κι αμέσως όλα θα αλλάξουν στο απέραντο Σύμπαν! Θα σκοτεινιάσει ο ήλιος! Η σελήνη δενθα φέγγει πια! Από τους ουρανούς θα πέσουνε τα αστέρια! Σάλος στο πανέμορφο στερέωμα! Θα σαλευτούν ακόμη κι οι ουράνιες δυνάμεις από θαυμασμό και έκπληξη. Όλα θα γίνουν καινούρια!
  • Θα γίνει η ανάσταση των απ’ αιώνος νεκρών και η αλλαγή των σωμάτων όσων θα ζουν τότε στη γη, έτσι ώστε όλοι να έχουν τα ίδια άφθαρτα σώματα. Αμέσως μετά, οι πιστοί θα αρπαγούν προς τον ουρανό για να υποδεχτούν τον Χριστό που θα έρχεται.
  • Θα προηγηθεί του Κυρίου, η εμφάνιση στον ουρανό του σημείου του Υιού του ανθρώπου, δηλαδή του Σταυρού. Πρώτα θα φανεί ο «τό σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου» στον ουρανό! Ο λαμπρότερος κι από τις ακτίνες του ήλιου Τίμιος Σταυρός!

Τελευταία θα έλθει ο Κύριος, σε ουράνιο άρμα από φωτεινά σύννεφα, καθισμένος με το δοξασμένο Σώμα Του. Θα προπορεύονται Άγγελοι με σάλπιγγες μέσα σε δόξα και θα καθίσει σε θρόνο για να κρίνει τους ανθρώπους και να ανταποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Έτσι εφόσον ο καθένας, σύμφωνα με την πίστη και τη ζωή του, διάλεξε τη μελλοντική του θέση, θα βρεθεί στη θέση που διάλεξε: την αιώνια ζωή ή την αιώνια κόλαση.

***

Ο πιστός Χριστιανός, αυτός που αγωνίζεται να τηρεί την αλήθεια της πίστεως και ασκείται στις αρετές, αγαπά ιδιαίτερα αυτή την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας  και  λέει μαζί  με  τον Παύλο: «Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα, τελείωσα τον δρόμο, τήρησα την πίστη και τώρα μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίο θα μου δώσει Κύριος κατά την ημέρα εκείνη, ο δίκαιος Κριτής, όχι μόνο δε σε εμένα, αλλά και σε όλους, που έχουν αγαπήσει την εμφάνισή Του».

Ο πιστός, θα δοξαστεί την  Ημέρα εκείνη όπως ο Χριστός, γι’ αυτό και την περιμένει με λαχτάρα και είναι πάντοτε έτοιμος για την υποδοχή του Κυρίου.

Πώς θα κριθεί ο κόσμος.

Ο Κύριος στην περίφημη διδασκαλία Του  περί της δευτέρας Παρουσίας Του και της παγκοσμίου Κρίσεως δίδαξε ότι το τελικό κριτήριο κατά την μοναδικής σημασίας κρίση του καθενός μας την έσχατη εκείνη ημέρα θα είναι ο νόμος της αγάπης. Ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου.

«Και όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη δόξα του, και όλοι οι άγιοι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει επάνω στον θρόνο της δόξας του. Και μπροστά του θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη και θα τους χωρίσει από αναμεταξύ τους, όπως ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατα από τα ερίφια. Και τα μεν πρόβατα θα τα στήσει από τα δεξιά του, ενώ τα ερίφια από τα αριστερά. Τότε, ο βασιλιάς θα πει σ’ αυτούς που θα είναι από τα δεξιά του:

Ελάτε, οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία, που είναι ετοιμασμένη για σας από τη δημιουργία του κόσμου, επειδή, πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν, και με φιλοξενήσατε, γυμνός ήμουν, και με ντύσατε, ασθένησα, και με επισκεφθήκατε, σε φυλακή ήμουν, και ήρθατε σε μένα.

Τότε, οι δίκαιοι θα του απαντήσουν, λέγοντας: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς, και σε θρέψαμε; Ή, να διψάς, και σου δώσαμε να πιεις; Και πότε σε είδαμε ξένον, και σε φιλοξενήσαμε; Ή, γυμνόν, και σε ντύσαμε; Και πότε σε είδαμε ασθενή ή σε φυλακή, και ήρθαμε σε σένα; Και απαντώντας ο βασιλιάς, θα τους πει: Σας διαβεβαιώνω, καθόσον το αυτό κάνατε σε έναν από τούτους τούς ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα.

Τότε, θα πει και σ’ εκείνους που θα είναι από τα αριστερά: Πηγαίνετε από μένα, οι καταραμένοι, στην αιώνια φωτιά, που είναι ετοιμασμένη για τον διάβολο και για τους αγγέλους του. Επειδή, πείνασα, και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν, και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός, και δεν με ντύσατε, ασθενής και σε φυλακή, και δεν με επισκεφθήκατε. Τότε, θα του απαντήσουν κι αυτοί, λέγοντας: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή ξένον ή γυμνό ή ασθενή ή σε φυλακή, και δεν σε υπηρετήσαμε;

Τότε, θα τους απαντήσει, λέγοντας: Σας διαβεβαιώνω, καθόσον δεν το κάνατε αυτό σε έναν από τούτους τούς ελάχιστους, δεν το κάνατε ούτε σε μένα. Και θα αποχωρήσουν, αυτοί μεν σε αιώνια κόλαση, ενώ οι δίκαιοι σε αιώνια ζωή.» (Ματθαίου 25, 31-46)

Με ποιο μέτρο θα κάνει την τελική του κρίση ο Θεός;

Με τα κριτήρια της αγάπης, της ελεημοσύνης και της δικαιοσύνης θα μας κρίνει ο Θεός. Με βάση τον Λόγο Του και το Ευαγγέλιό Του. Στην αγάπη συγκεντρώνονται όλες οι αρετές που πρέπει να διακρίνουν τον Χριστιανό. Με τις πράξεις αυτής της αγάπης εκφράζεται η Πίστη! «Τίποτε δεν είμαι χωρίς την αγάπη του Χριστού»! ( Α΄Κορινθ. ιγ΄2).

Όσοι έκαναν το καλό ενόσω ζούσαν πάνω στη γη, θα αναστηθούν για να απολαύσουν την αιώνια ζωή. Αντιθέτως, όσοι έμειναν στη φαυλότητα και στην αμαρτία, θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν τη φοβερή και καταδικαστική κρίση του δίκαιου κριτή.

Κι ακόμη κάτι. Δεν θα κριθούμε μόνο για τις αμετανόητες αμαρτίες που κάναμε στη ζωή μας, αλλά και για το καλό, που μπορούσαμε να κάνουμε και το παραλείψαμε.

Τη φοβερή ώρα της κρίσεως θα φανεί η αληθινή ποιότητα του καθενός μας. Η εξωτερική μορφή του καθενός μας θα φανερώνει την ποιότητα της ψυχής του. Ο καθένας, ανάλογα με τη ζωή που έχει κάνει,  θα έχει προσλάβει την αντίστοιχη προς την κατάσταση της ψυχής του μορφή, που θα γίνεται σε όλους φανερή αυτομάτως και θα καθορίζει την πορεία του στη συνέχεια.

Κι επειδή όλα θα είναι φανερά, η κρίση θα γίνει σε μια στιγμή! Όσο χρειάζεται να ανοιγοκλείσουν τα βλέφαρά μας, θα διαρκέσει η κρίση. Και θα φτάνει αυτός ο ελάχιστος χρόνος για να δει καθένας όλα όσα έχει πράξει στη ζωή του, αλλά και για να αναγνωρίσει και να δεχθεί αδιαμαρτύρητα την απόφαση του δίκαιου Κριτή!

Γιατί θα μας κρίνει ο Υιός;

Γιατί σ’Αυτόν έδωσε εξουσία ο Πατέρας! Γιατί είναι καρδιογνώστης! Γιατί Αυτός έγινε άνθρωπος κι έτσι εξομοιώθηκε με εκείνους που θα κρίνει. Δεν θα μας κρίνει ο Θεός Πατέρας! Πού να μας καταλάβει Εκείνος; Άπειρη είναι η απόσταση που μας χωρίζει απ’ Αυτόν! Ποιος μπορεί να σταθεί στο φοβερό κριτήριό Του; Γι’αυτό αναλαμβάνει την κρίση ο Υιός. Που έγινε ένας από μας. Που έζησε στον κόσμο μας. Που πέρασε από τα βάσανά μας. Που δοκίμασε τους πόνους μας, τον αγώνα μας! Επομένως, μας καταλαβαίνει και μας συμπονεί! Γι’αυτό και μπορεί να μας κρίνει!

Κι ακόμη κάτι! Εκείνος είναι ο μόνος αναμάρτητος! Εκείνος δεν έχει ενοχές και λάθη! Είναι και ο Νομοθέτης μας! Όχι ένας ψυχρός νομοθέτης που ζητά ανυποχώρητα εφαρμογή δυσβάστακτων νόμων, αλλά ο Νομοθέτης, που πρώτος εφάρμοσε όλα όσα είπε και έθεσε ως νόμους. Είναι ο Νομοθέτης, που έκανε εύκολη την τήρηση των νόμων Του, που με τη σταυρική Του θυσία μας εξασφάλισε την παντοδύναμη χάρη Του και τη βοήθειά Του, ώστε όλα να είναι εύκολα και κατορθωτά!

«οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος».

Ο Χριστός ως Παντογνώστης, Εκείνος που βλέπει και τις κρυφές ακόμη επιθυμίες μας, τις διαθέσεις μας, τις σκέψεις μας, θα επιβάλει αυτό που πρέπει στον καθένα από μας. Τους μεν δίκαιους θα τους καλέσει να συμβασιλεύσουν μαζί Του στην ουράνια Βασιλεία Του. Τους δε αμετανόητους αμαρτωλούς, αυτούς που διατήρησαν σκληρή την καρδιά τους, θα τους απομακρύνει από κοντά Του, λέγοντάς τους να πορευθούν προς την αιώνια φωτιά, που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους δικούς του.

Εκεί θα είναι ο πόνος απερίγραπτος! Αφόρητος! Το σκοτάδι απόλυτο! Οι αμετανόητες ψυχές απαρηγόρητες αιωνίως! Κι οι μετανιωμένοι πιστοί, μέσα στη χαρά του Κυρίου τους, θα απολαύσουν την μακαριότητα του Παραδείσου και τη δόξα της Βασίλείας των Ουρανών.

Τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός να εργασθούμε για τη σωτηρία μας

Όσοι ακόμη ζούμε στη γη, ας είμαστε βέβαιοι αδελφοί, ότι από την παρούσα ζωή πατάμε το κατώφλι της αιωνιότητας! Στη δική μας απόφαση και εκλογή είναι αν θα περάσουμε στο φως, τη χαρά και τη δόξα της αιωνιότητας ή θα στρέψουμε τα νώτα μας και θα ζήσουμε στο αιώνιο ψηλαφητό σκοτάδι! Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι τώρα είναι ο ευπρόσδεκτος καιρός (Β΄Κορ.6,2). Τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός να εργασθούμε για τη σωτηρία μας! Η ειλικρινής μετάνοια εξαλείφει τα χρέη μας. Η εξομολόγηση σβήνει την οφειλή μας. Στο φοβερό βήμα του δίκαιου Κριτή θα σταθούν χωρίς φόβο όσοι φρόντισαν από εδώ να εξοφλήσουν τα χρέη τους!

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό! Ας σκύψουμε με πολλή προσοχή, με βαθιά μελέτη στα όσα αφορούν στη σωτηρία της ψυχής μας, στη μέλλουσα κρίση και τη σχέση μας με την Βασιλεία των Ουρανών!

Ας αγαπήσουμε αδελφοί τον Νυμφίο της ψυχής μας Χριστό! Τις ψυχές μας, λαμπάδες φωτεινές ας ετοιμάσουμε! Με τη λάμψη των αρετών και την Ορθόδοξη Πίστη μας, να χύνουμε γύρω μας φως,ώστε έτοιμοι να μπούμε όλοι μαζί Του στο ουράνιο πανηγύρι των ψυχών, όταν θα έλθει με δόξα. Αμήν.

πηγή www.enoriaendrasei.gr