Εργασίες καθαριότητας 3 & 4 Αυγούστου στις Μενετές από το τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου

Εργασίες καθαριότητας 3 & 4 Αυγούστου στις Μενετές από το τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου