Ιερός Ναός Αγίου Πνεύματος Πετροκεφαλίου Κρήτης, μια εκκλησία που έχτισε ο Γιώργος Μαρινάκης από την Κάρπαθο!

Ιερός Ναός Αγίου Πνεύματος Πετροκεφαλίου Κρήτης, μια εκκλησία που έχτισε ο Γιώργος Μαρινάκης από την Κάρπαθο!

Πρόκειται για τον κεντρικό Ι. Ναό του Χωριού, που βρίσκεται πλησίον της πλατείας. Χτίστηκε το 1865 από το συνεργείο του Γ. Μαρινάκη στον τύπο της δίκλιτης καμαροσκέπαστης βασιλικής (διαστάσεων 18 Χ 10 μ.) στη θέση Ναού μικρότερων διαστάσεων. Ενδεικτική είναι η επιγραφή που κοσμεί το υπέρθυρο «1865 τη 20 Μαρτίου, Γεώργιος Μαρινάκης εκ Καρπάθου».

Ο παλαιότερος Ι. Ναός αναφέρεται σε απογραφή των εκκλησιών από τους Ενετούς το 1632.

Το βόρειο κλίτος είναι αφιερωμένο στο Αγ. Πνεύμα. Αξιοπρόσεχτο είναι το τέμπλο με το δωδεκάορτο που ανήκε στον παλαιότερο Ι. Ναό και χρονολογείται πριν από το 1865, αλλά και κάποιες εικόνες που βρίσκονται εκατέρωθεν της Ωραίας Πύλης: «Χριστός», (1843) «Αγία Τριάς», (1815) «Η Πλάση του Αδάμ», «Η Πλάση της Εύας». Σύγχρονες του Ι. Ναού είναι και κάποιες από τις φορητές εικόνες: «Η Μεταμόρφωση του Χριστού», (1866) «Παναγία» (1843), «Παναγία» (1865), «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» (1865).

Το νότιο κλίτος είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Το τέμπλο κατασκευάστηκε το 1885. Από τις εικόνες ξεχωρίζουν: «Χριστός» (1875). Εντός του Ιερού βρίσκεται «Ο Νυμφίος» (1850).

Εξωτερικά διακρίνουμε το καμπαναριό με την ιδιαίτερη αισθητική του, καθώς επίσης και κάποια διακοσμητικά στοιχεία από λίθο, όπως ταινία με ανάγλυφους σταυρούς, περίτεχνους φεγγίτες, και τέσσερις σταυρούς, έναν στην κάθε κορυφή που σχηματίζει η αετωματική απόληξη των στεγών στα δυτικά και ανατολικά.

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο πολιούχος του Πετροκεφαλίου.

πηγή e-mesara.gr

24.6.2024

Καρπαθιακά Νέα