Σε Μενετές-Όλυμπο-Αρκάσα & Απέρι οι επίσημες εκδηλώσεις για τον 79ο εορτασμό της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Καρπάθου

Σε Μενετές-Όλυμπο-Αρκάσα & Απέρι οι επίσημες εκδηλώσεις για τον 79ο εορτασμό της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Καρπάθου

Ο Δήμος Καρπάθου στο πλαίσιο των θεσμικών του εκδηλώσεων, θα πραγματοποιήσει και φέτος εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για το Επαναστατικό Απελευθερωτικό Κίνημα Καρπάθου.

Η 5 ηΟκτωβρίου έχει καθορισθεί και συμπεριληφθεί στις Δημόσιες Εορτές που αφορούν επετείους Εθνικών και ιστορικών γεγονότων τοπικής σημασίας στο Νομό Δωδεκανήσου με το αριθμ. Β. Δ. 157/25-02-1969 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 46Α 11-03-1969.

Για τη συμπλήρωση εβδομήντα εννέα ετών (79) του εν λόγω ιστορικού γεγονότος του νησιού μας, έχει καταρτιστεί το φετινό πρόγραμμα ως εξής:

• Στην Κοινότητα Μενετών, την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023: Τιμάται η Έναρξη του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος.

• Στην Κοινότητα Ολύμπου, την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 (πρωί): Τιμάται η πρώτη μέρα ελευθερίας της Ολύμπου.

• Στην Κοινότητα Αρκάσας (Φοινίκι), την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 (απόγευμα ): Tιμάται η Αποστολή Σωτηρίας στην Αίγυπτο.

• Στην Κοινότητα Απερίου, την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023: Tιμάται η Υπογραφή Παράδοσης του νησιού. Σε όλες οι εκδηλώσεις(πλην της Ολύμπου) θα υπάρχει ηχητική κάλυψη με δαπάνη του Δήμου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 6.908,97 € ευρώ , και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου αφού έχει εγγραφεί εξειδικευμένη και επαρκής πίστωση στον 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών Εορτών» και ΚΑΕ 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσώπων» και του οικονομικού έτους 2023.

28.9.2023

Καρπαθιακά Νέα