Οι προτάσεις της τοπικής κοινότητας Μεσοχωρίου για το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 2021

Οι προτάσεις της τοπικής κοινότητας Μεσοχωρίου για το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 2021

 

Η τοπική κοινότητα Μεσοχωρίου συνεδρίασε την 1η Νοέμβρη 2020 και έπειτα από την εισήγηση του Προέδρου Βασιλείου Νοταρά ψήφισε ομόφωνα και προτείνει τις παρακάτω προτάσεις για να συμπεριληφθούν  στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καρπάθου για το 2021.

Οι προτάσεις είναι οι εξής:

1.Τσιμεντόστρωση κοινοτικής οδού από Χριστό έως οικίας Ευγενίας συζ. Νικολάου Μάλτα

 1. Ασφαλτόστρωση κοινοτικής οδού από οικία Φανίτσα Μάλτα έως οικία Νικολάου Μαστρογιάννη
 2. Ανάπλαση Εξωραισμός Σαούρα (πάρκινκ) στη θέση γυαλού χωράφι Λευκού
 3. Βελτίωση βατότητας δρόμου από Χριστοθέη Λιμενάρι
 4. Κατασκευή ράμπας στην κοινότητα από αμαξωτή οδό μέχρι Σκοπή
 5. Βελτίωση βαότητας κοινοτικής οδού από οικία Νικολάου Πολίτη έως οικίας Καλλιόπης Καραμηνά
 6. Κάγκελο για προστασία πεζών έμπροσθεν οικίας Καλλιόπης Κ. Λυτού
 7. Βελτίωση βατότητας δρόμου Χριστού Κοιμητήριο
 8. Ενεργοποίηση νέας γεώτρησης εις πάνω Ροκλί και δίκτυο μεταφοράς νερού προς Λευκό
 9. Αντικατάσταση επιστηλίων φωτιστικών σωμάτων στη κοινότητα Μεσοχωρίου
 10. Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων κοινότητας και οικισμών
 11. Αποπεράτωση μελετών Αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Ποτάλι Λευκού
 12. Επέκταση δημοτικού φωτισμού από Κούρκα προς αλιευτικό καταφύγιο
 13. Βελτίωση βατότητας από Πελεκητό προς Μουχλά
 14. Επέκταση δικτύου πόσιμου νερού από Ρόϊ έως Γυαλού χωράφι
 15. Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου προς Αγία Ειρήνη
 16. Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου προς Μισάθες και καλλιέργια πηγής
 17. Δημοτικό σχολείο αντισεισμική προστασία – φωτοβολταικά πράσινη ενέργεια
 18. Κατάστημα κοινότητας αντισεισμική προστασία – φωτοβολταικά πράσινη ενέργεια
 19. Κοινοτικό κοιμητήριο ρυμοτόμηση
 20. Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κοινότητα Μεσοχωρίου
 21. Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης και Παλιά βρύση (Μισάθες)
 22. Χολετριά- Λευκέντρας προς οικισμό Πάνω Λευκού (Αγ. Γεωργίου)
 23. Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης κάτω Λευκού και των πέριξ αυτών περιοχών Μουχλάς- Ήμερη-Ρόϊ-Ατσιπάς-Ποτάλι-Κούρκα
 24. Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμού Άγιος Γεώργιος (πάνω Λευκός). Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης από Παγιά κοινότητας Μεσοχωρίου
 25. Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης από Λακιά- Έμπαση-Αουρούς-Μουχλά

Ασφαλτοστρώσεις:

 1. Από Συκίνι προς Μαυροούνι-Καμινάκια-Πάσπαρο-ΈΝεσι μέχρι επαρχιακό δρόμο Γλήορη Καλή
 2. Από Μαστρομηνά προς Σαμάκι Μάκρες-Παλιό Μύλο – Πίκαπου- Βουνό Κάπο- Αχλάϊ Παγιά σύνδεση με επαρχιακή οδό στη θέση Παγιά
 3. Ασφαλτοστρόσεις δρόμων από οικία Κουζέλη μέχρι Λακιά
 4. Από Αχλάϊ Μυλάς
 5. Αχλάϊ Μαντάκια Μακρής Γιαλός
 6. Βουνό – Μύρια
 7. Σούλας Λακί – Κοντού Φούσκουνα
 8. Λεκάνη – Πάνω Ρόκλι
 9. Από επαρχιακή οδό στη θέση Αξιγκού – Άγιο Παντελεήμονα – Λαρές
 10. Από Λακιά- Σκαμνό- Αουρούς-Μουτσούνα – Μούχλας
 11. Από Έμπαση Σωκάστρου Πούντα
 12. Από Έμπαση Δυο Ουνιά Λιο Κιούρι
 13. Λίμνες Πελεκητό (Δεξαμενές)

40 Από οικία Νικολάου Μαστρογιάννη Μαγκαφούς Λακκού Τριπιτή Μωραές

 1. Από Αουρούς – Πέρδικας Ποταμό – Κάτω Λευκό

42 Απόφαση υφιστάμενη Αγροτική οδό προς Μούτσουνα

 

Η απόφαση πήρε αύξων αριθμό 7/2020

 

Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μεσοχωρίου

Βασίλειος Νοταράς