Εγκαίνια ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΑΦ) στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΡΠΑΘΟΥ. Δωρεά Κωνσταντίνου και Μαρίκας Χριστοδουλάκη

Εγκαίνια ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΑΦ) στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΡΠΑΘΟΥ. Δωρεά Κωνσταντίνου και Μαρίκας Χριστοδουλάκη