Γιατί δεν μας λέει ο Γιώργος Χατζηκουτσός τι γίνεται με το νεκροταφείο Πηγαδίων;

Γιατί δεν μας λέει ο Γιώργος Χατζηκουτσός τι γίνεται με το νεκροταφείο Πηγαδίων;

 

 του Μανώλη Δημελλά

Στις 24 Μαρτίου 2021 η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (Α. Π.: 718211) απάντησε αρνητικά σε σχετικό αίτημα του Δήμου Καρπάθου (αρ. πρωτ. 10642/22.12.2010) για την επέκταση του νεκροταφείου των Πηγαδίων.

Η απόφαση, όπως αναρτήθηκε στο Διαύγεια, έχει ως εξής:“Δεν εγκρίνουμε την επέκταση του νεκροταφείου Πηγαδίων, διότι θα επιβαρύνει με οχληρές λειτουργίες γενικότερα τον χώρο της αρχαίας ακρόπολης του Ποσειδίου και ειδικότερα θα είναι σε βάρος της προστασίας των ορατών αρχαιοτήτων, οι οποίες βρίσκονται εντός ή γειτνιάζουν με το νεκροταφείο, είναι δε πολύ πιθανό ότι υπάρχουν και στο χώρο της επέκτασης. Επιπλέον, η επέκταση στη συγκεκριμένη θέση έγινε χωρίς να κατατεθεί σχετική μελέτη και αποτελεί βραχυπρόθεσμη λύση, που θα δημιουργήσει κακό προηγούμενο και θα οδηγήσει και σε νέα επέκταση. Ο Δήμος Καρπάθου, προς τον οποίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχε γνωστοποιήσει επανειλημμένα με έγγραφά της από το 2003 την αντίθεσή της με την επέκταση του νεκροταφείου, θα πρέπει να αναζητήσει νέα θέση, ικανή να καλύψει και μελλοντικά τις ανάγκες της πόλης των Πηγαδιών”.

Ερευνώντας το θέμα μάθαμε ότι το σχετικό οικόπεδο στο οποίο γίνεται αναφορά για την «επέκταση» εδώ και πολλά χρόνια ανήκει στον Δήμο Καρπάθου. Ωστόσο μέχρι σήμερα, άγνωστο γιατί, αυτό το κομμάτι γης παρέμενε εκτός του σχεδιασμού.

Έχουν περάσει 20 μέρες από την αρνητική απάντηση της Εφορίας Αρχαιοτήτων και θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον κ. Χατζηκουτσό,  Πρόεδρο κοινότητας Καρπάθου, πως προχωρά αυτή η υπόθεση που αφορά την πόλη του.

Υπάρχει διέξοδος στο πρόβλημα της νεκρόπολης; Είναι αλήθεια ότι εδώ και πολύ καιρό δεν πραγματοποιούνται εκταφές σε αυτό το κοιμητήριο; Πόσοι είναι οι οικογενειακοί τάφοι; Πότε σχεδιάστηκε ο κανονισμός κοιμητηρίων; Οι δημότες της πόλης θα συμφωνούσαν στην κατασκευή ενός νέου νεκροταφείου;

Είναι αλήθεια ότι σε μια πρόσφατη περίπτωση υπήρξε Πηγαδιώτης που τάφηκε σε άλλη νεκρόπολη γιατί σε αυτό το νεκροταφείο δεν υπήρχε χώρος;

Το θέμα της νεκρόπολης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και πονά τους ανθρώπους, ελπίζουμε τουλάχιστον στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουμε κάποιες απαντήσεις.