Νίκος Κανάκης προς τον Δήμο Καρπάθου: "Η εμμονή στο ψέμμα δεν συγχωρείται"

Νίκος Κανάκης προς τον Δήμο Καρπάθου: "Η εμμονή στο ψέμμα δεν συγχωρείται"

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΖΥΓΙΖΕΤΑΙ.

«Δεν θα μπούμε όλοι εμείς στην ίδια ζυγαριά, επουδενί, με έναν πολίτη που εκπροσωπεί τον εαυτό του και μόνο».

Αυτό το επιχείρημα χρησιμοποίησε o επί της επικοινωνίας Αντιδήμαρχος κ. Παραγιός στην προσπάθειά του να απαντήσει σε σχόλιό μας με τον τίτλο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΣΥΝΕΠΕΙΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ . Μας εγκαλεί ότι είπαμε «ψέματα» επειδή δεν αναφέραμε πως την «δήλωση του Δημάρχου για τη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου», την συνυπέγραφαν και οι τέσσερις αντιδήμαρχοι καθώς και οι επικεφαλής των άλλων παρατάξεων. Εμείς μόνο τις ανακρίβειες του περιεχομένου της δήλωσης σχολιάσαμε χωρίς να αποκρύψουμε ή να παραποιήσουμε τίποτε . Δεν ασχοληθήκαμε με τον συντάκτη της και τους υπογράφοντες.

Ο ίδιος αντί να παραθέσει αξιόπιστα δεδομένα για την επαλήθευση της , επικαλείται το βάρος και τα αξιώματα αυτών που φέρονται πως την συνυπέγραφαν και απευθύνεται προσωπικά στον υποφαινόμενο με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, προσπαθώντας να μετατρέψει το θέμα σε προσωπική αντιπαράθεση.

Δεν θα τον ακολουθήσουμε και δεν θα ασχοληθούμε με τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιεί . Το ποιος άλλωστε λέει την αλήθεια και ποιος ψέματα[i] αποδεικνύεται από τα γεγονότα και τα έγγραφα. Εμείς συνηθίζουμε να παρουσιάζουμε τις θέσεις μας γραπτά και δημοσία.

Μέχρι τώρα τα γεγονότα εμάς δικαιώνουν και άλλους διαψεύδουν.

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως δεν υπήρξε καμιά αλλαγή θέσης, όταν ανέφερε πως «όταν κανείς αναλάβει θέση ευθύνης πρέπει να κρίνει και να έχει το θάρρος και την λεβεντιά να πει ποια είναι η καλύτερη λύση για τον τόπο». Τα δεδομένα άλλα δείχνουν.

Επικαλείται πως η «Νέα Πνοή» δεν είχε στο πρόγραμμά της την υλοποίηση καμιάς πρότασης Κανάκη και ότι ψεύδονται «όσοι αναπαράγουν αυτόν τον μύθο». Θα σημειώσουμε κατ’ αρχή πως η αίτηση των Δημοτών και η συζήτηση στο ΔΣ δεν αφορούσε την υιοθέτηση πρότασης «Κανάκη» , αλλά της πρότασης του Λιμενικού Ταμείου. Θα του θυμίσουμε πως στη σελίδα 8 του προγράμματος της «Νέας Πνοής», αναφέρεται πως «η στενή συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο… και τους τοπικούς φορείς» για την «συνολική και όχι αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των λιμενικών υποδομών» «με επέκταση των υφισταμένων λιμενικών υποδομών αλλά και την δημιουργία νέων» … «είναι προγραμματικός στόχος και προτεραιότητα μας».

Προφανώς επειδή δεν μπορεί να πείσει πως η λύση Γιαμίν αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα των λιμενικών υποδομών που έχει ανάγκη η Κάρπαθος, καταφεύγει και πάλι στο μύθο , πως η λύση που υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο θα χρειαστεί είκοσι και τριάντα χρόνια για να υλοποιηθεί.

Φαίνεται να πιστεύει στην θεωρία πως «ένα ψέμα που επαναλαμβάνεται συνεχώς γίνεται αλήθεια» .

 

Τον παραπέμπουμε στον οδηγό ωρίμανσης λιμενικών έργων της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων όπου αναφέρεται πως ο μέσος χρόνος εκπόνησης και ωρίμανσης των μελετών λιμενικών έργων είναι δυο χρόνια.(www.mou.gr/elibrary/03_odigos_limenika_erga_total.pdf).

Αν ο ίδιος είχε φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2019, όπως δεοντολογικά επιβαλλόταν, και αν υιοθετείτο από τότε η πρόταση του λιμενικού Ταμείου σήμερα ο Δήμος θα είχε στην διάθεσή του οριστική μελέτη, τόσο για την επέκταση του προσήνεμου μόλου, όσο και για το κρηπίδωμα στο Βρόντη και το έργο θα ήταν ώριμο να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Θα του θυμίσουμε ακόμη πως στον Δήμο έχει υποβληθεί προσφορά από αξιόπιστο μελετητικό γραφείο σύμφωνα με την οποία σε τριάντα μέρες και με 12.500 ευρώ είναι δυνατό η μελέτη για την υλοποίηση της πρότασης του Λιμενικού Ταμείου να φτάσει στο ίδιο στάδιο που βρίσκεται σήμερα η πρόταση «Γιαμίν». Λιγες μέρες χρειάζονται επι πλέον για να περιληφθεί και η πρόταση του λιμενικού ταμείου στην έκθεση ΠΠΠΑ.

Ισχυρίζεται πως εφάρμοσε κατά γράμμα τον κανονισμό, όσον αφορά την από 30/7/2021 αίτηση των δημοτών για το λιμάνι, που κρατούσε στο συρτάρι του επί τρείς μήνες, ενώ είχε υποχρέωση να την φέρει στο Συμβούλιο εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της και πως δεν είχαμε το θάρρος να προσφύγουμε στον Ελεγκτή Νομιμότητας. Αν μελετούσε τον φάκελο του θα έβλεπε πως για το ίδιο λόγο είχαμε προσφύγει δυο φορές το 2016 και το 2018 και δικαιωθήκαμε, Στην δεύτερη μάλιστα περίπτωση το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με Αρ. Πρωτ.: 4105/22-1-2019 καταλήγει: «Τέλος ο Πρόεδρος του Δημ Συμβουλίου Καρπάθου, παρακαλείται για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των άρθρων του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α’) … του Ν.3463/20Ο6 (ΦΕΚ 114/τΑ/306-2006) και του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημ. Συμβουλίου (ΦΕΚ 661/τΑ Β/20-042011) που διέπουν τη σύγκληση και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου».

Αν πίστευε όντως πως όσα αναφέρονταν στις δηλώσει του Δημάρχου είχαν βάση, ο ίδιος και οι ακολουθούντες τον Δήμαρχο αντί να απέχουν σκόπιμα από τις συνεδριάσεις, ματαιώνοντας δυο φορές τη συζήτηση της αίτησής μας ελλείψει απαρτίας, θα μπορούσαν προσερχόμενοι σε αυτές να προβάλουν τις ενστάσεις τους και να προσφύγουν στην Αποκεντρωμένη για την ακύρωση της απόφασης του ΔΣ. Προφανώς όμως γνωρίζουν πως οι δικαιολογίες που επικαλουντο για την αποχή τους από της συνεδριάσεις της 5η και 12η Δεκεμβρίου ήταν αβάσιμες και γι’ αυτό δεν τις επικαλέστηκαν στην προσφυγή που υπέβαλαν για ακύρωση της ομόφωνης απόφασης του ΔΣ για το λιμάνι..

Αναφέρει πως δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε ως παράνομες τις ενέργειές του, γιατί δεν έχουμε την ιδιότητα του Συντονιστή Διοίκησης. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς αυτήν την ιδιότητα για κρίνει τις πράξεις των αιρετών. Τους νόμους και τους κανονισμούς θα πρέπει να μπορεί να μελετά και να ερμηνεύει σωστά. Και την ικανότητα αυτή πιστεύω πως την έχω με βάση τις σπουδές μου αλλά και την εμπειρία μου σαν προϊστάμενος στο Νομικό Τμήμα του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπου υπηρέτησα.

Ακόμη από την 50χρονη εμπειρία μου σε θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στον ιδιωτικό τομέα καθώς και στις θέσεις του προέδρου του λιμενικού ταμείου Χίου και της Κοινότητας Ολύμπου έμαθα να μελετώ προσεκτικά και να ελέγχω τις μελέτες των έργων και τις σκοπιμότητες προμηθειών. Το ίδιο έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου. Να ελέγχουν τις σκοπιμότητες των προμηθειών, να ψάχνουν εναλλακτικές λύσεις και να μη εγκρίνουν αβασάνιστα ό,τι τους προτείνουν οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι μελετητές.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς λιμενολόγος για να καταλάβει ότι είναι ανάγκη να προεκταθεί ο προσήνεμος μώλος του λιμανιού για να προστατευθεί η λιμενολεκάνη από τους κυματισμούς, ούτε να κρίνει πως είναι προτιμότερο να απαλλαγεί ολόκληρη η πόλη από την κίνηση των οχημάτων προς και από τα πλοία και όχι μόνο η παραλιακή.

Δεν χρειάζεται να είναι ειδικός για να κρίνει ότι είναι εγκληματικό να διατίθενται 3,3 εκατομμύρια για τηλεμέτρηση του νερού των πηγών και των δεξαμενών αντί να αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα δίκτυα των οικισμών και να γίνει προμήθεια εφεδρικών αντλιών και συστημάτων αφαλάτωσης.

Δεν χρειάζεται να είναι ειδικός για να κρίνει ότι στόχος μας θα πρέπει να είναι η απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το μαζούτ και ότι η εγκατάσταση τριών ανεμογεννητριών στην Κεφάλα των Πυλών δεν επηρεάζει τα πουλιά και τα βατράχια της Ολύμπου.

Δεν χρειάζεται να είναι ειδικός για να κρίνει ότι είναι προτιμότερη η αντικατάσταση του κατεστραμμένου ταρτάν του δημοτικού σταδίου, όπως πρόβλεπε και το πρόγραμμα της «ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ» στην σελίδα 10 (Αθλητισμός), αντί της προμήθειας φυσικού χλοοτάπητα που θα χρειάζεται αρκετές χιλιάδες κ.μ νερού για το πότισμά του και θα κοστίζει 50.000 ευρώ το χρόνο η συντήρησή του.

Δεν χρειάζεται να είναι ειδικός για να κρίνει ότι είναι αδιανόητο να μη υποβάλλεται από το Δήμο πρόταση για ασφαλτόστρωση των αγροτικών δρόμων, που οδηγούν σε τουριστικές παραλίες, όπως του Αγ, Μηνά ή σε ενεργούς οικισμούς, όπως το Λάι των Μενετών και να χάνονται σημαντικές πιστώσεις που διαθέτει η Κυβέρνηση για τον σκοπό αυτόν.

Δεν χρειάζεται να είναι ειδικός για να κρίνει ότι είναι προτιμότερη η φυσική επεξεργασία των λυμάτων των μικρών οικισμών, όπως προτρέπει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τις σχετικές οδηγίες του, αντί των μηχανικών συστημάτων που προωθούν οι προμηθευτές τους.

Σε ένα πράγμα θα συμφωνήσουμε. Πως πρέπει «να αφήσουμε τον κόσμο να κρίνει επί αυτών που γράφουμε και να αποφεύγουμε τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς».

Εμείς τους αποφεύγουμε. Ας το προσπαθήσει και ο ίδιος, τώρα μάλιστα που έχει αναλάβει και επίσημα η αρμοδιότητα επικοινωνίας του Δήμου με τα ΜΜΕ.

Ενώ στην δήλωση του Δημάρχου της 12η Δεκεμβρίου, που υπογράφει και ο ίδιος αναγράφεται πως «ήδη οι δύο μελέτες, της Ανάπλασης της Παραλιακής Οδού Πηγαδίων και του Λιμένα Οχληρών Φορτίων στον Βρόντη, έχουν ωριμάσει», κλείνει την ανάρτησή του « με το εξής : ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟ ΒΡΟΝΤΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ !» (Τα κεφαλαία δικά του). Καλο θα ήταν να διευκρινήσει τι απο αυτά ισχύει.

Εμείς περιμένουμε από τους διοικούντες τον Δήμο να αναγνωρίσουν με γενναιότητα τα λάθη τους και για το καλό της Καρπάθου να συνταχθούν με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το λιμάνι αντι να κωλυσιεργούν στην υλοποίησή της ζητώντας την ακύρωσή της από τον Συντονιστή Διοίκησης Αιγαίου Αποκεντρωμένη .

Να θυμούνται πως:

Το λάθος συγχωρείται γιατί είναι ανθρώπινο .

Η εμμονή στο ψέμμα δεν συγχωρείται.

Υποναύαρχος Λ.Σ.(εα) Ν.Κανακης

 

Υ.Γ. Διαβάζουμε πως στο επόμενο ΔΣ θα γίνει ενημέρωση «για το θέμα του λιμανιού» με εισηγητή τον κ. Παραγιό, ο οποίος τις απόψεις του τις παρουσίασε κατά την συνεδρίαση της 18 Δεκεμβρίου.

Τώρα περιμένουμε από τον ίδιο τον Δήμαρχο να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα :

· Τι απέγινε το σχέδιο που επί δυο χρόνια έλεγε πως θα έφερνε στο ΔΣ με επίκεντρο το Γαρόνησο και θα γινόταν ομόφωνα αποδεκτό από όλους;.

· Ποια λύση υποστήριξε κατά τις συνεδριάσεις της ΕΣΑΛ στις 2 Ιουνίου και 20 Οκτωβρίου στις οποίες παρέστη με τηλεδιάσκεψη ως εκπρόσωπος του Δήμου; Την λύση που προβλέπει την καθαίρεση του κυματοθραύστη ή την εναλλακτική, που ο ίδιος πρότεινε και ψηφίστηκε από το ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου πριν ένα χρόνο;

· Τι μεσολάβησε και άλλαξε την θέση του;

· Τι συζήτησε ιδιαιτέρως με τον κ. Γιαμίν όταν ο τελευταίος επισκέφτηκε την Κάρπαθο;

· Με ποια κριτήρια επέλεξε να ζητήσει προσφορά αποκλειστικά και μόνο από τον κ. Γιαμίν, για την χωροθέτηση λιμένα οχληρών;

· Από ποιον και πώς κοστολογήθηκε η μελέτη χωροθέτησης «νέου λιμένα οχληρών» σε 37.156,60 ευρώ και τι «παραδοτέα» περιλαμβάνει.

· Γιατί δεν ζήτησε την εκπόνηση της μελέτης με προγραμματική σύμβαση από το Λιμενικό Ταμείο που έχει την αρμοδιότητα αλλά και την τεχνογνωσία της επίβλεψης και εκτέλεσης λιμενικών έργων;

· Στη «δήλωση του Δημάρχου για τη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου», αναφέρεται πως «οι δύο μελέτες, της Ανάπλασης της Παραλιακής Οδού Πηγαδίων και του Λιμένα Οχληρών Φορτίων στον Βρόντη, έχουν ωριμάσει».

· Περιμένουμε να μάθουμε πότε παραδόθηκαν οι μελέτες αυτές, από ποιον εγκρίθηκαν και σε ποια συγκεκριμένη θέση του Βρόντη έχει χωροθετηθεί το «νέο λιμάνι» οχληρών .

 

 

 


[i] https://el.wiktionary.org

 

ψέμα : κάτι που λέγεται και δεν είναι αλήθεια, η συνειδητή απόκρυψη ή παραποίηση της αλήθειας

 

αλήθεια : καθετί που συμφωνεί με την πραγματικότητα, αυτό που όντως συνέβη ή συμβαίνει ή είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα συμβεί, καθετί που μπορεί να επαληθευτεί με αξιόπιστα δεδομένα.