Νέο Λιμάνι στην Κάρπαθο! Ολοκληρώθηκε η μελέτη Γιαμίν για τα Οχληρά φορτία στη θέση του Βρόντη

Νέο Λιμάνι στην Κάρπαθο! Ολοκληρώθηκε η μελέτη Γιαμίν για τα Οχληρά φορτία στη θέση του Βρόντη

Τα Καρπαθιακά Νέα παρουσιάζουν τη θέση στην οποία θα γίνει το νέο λιμάνι για τα οχληρά φορτία στη θέση του Βρόντη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Δήμαρχος Καρπάθου, κ. Νισύριος, η θέση, όπως βλέπουμε και στον χάρτη, βρίσκεται αριστερά από το μνημείο του  ήρωα Χριστόφορου Λυτού. Μάλιστα ήδη υπάρχει πρόβλεψη σύνδεσης με τον κόμβο, που θα κατασκευάσει η Περιφέρεια για το Νοσοκομείο, ώστε να υπάρχει είσοδος και έξοδος για το νέο λιμάνι.

Απομένει η Περιβαλλοντική Μελέτη και μετά από αυτή, όπως είπε ο κ. Νισύριος: “με δεδομένο ότι το θέμα έχει ήδη   περάσει  από το δημοτικό συμβούλιο. Δήμου Καρπάθου και έχει ψηφιστεί θα πάει στην ΕΣΑΛ για την τελική έγκριση και στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για να αποκτήσει η Κάρπαθος ένα νέο λιμάνι”.

Η αμοιβή του αναδόχου ήταν σύμφωνα με την προσφορά του €29.965,00 Είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. %24) και έγινε με απευθείας ανάθεση.