Από το Δήμο Καρπάθου εγκρίθηκε η προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών-Υδατοστομίων και σχετικών εξαρτημάτων

Από το Δήμο Καρπάθου εγκρίθηκε η προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών-Υδατοστομίων και σχετικών εξαρτημάτων