Η προσφυγή του Μιχάλη Μανωλάκη προς την Αποκεντρωμένη κατά του Δημάρχου Καρπάθου Μιχάλη Φελλουζή για την «Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς νερού»

Η προσφυγή του Μιχάλη Μανωλάκη προς την Αποκεντρωμένη κατά του Δημάρχου Καρπάθου Μιχάλη Φελλουζή για την «Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς νερού»

Προσφυγή του Μιχαήλ Η. Μανωλάκη ΑΔΤ (Α…..)ΔΣ, Επικεφαλής Αντιπολίτευσης και μέλους της ΔΕ Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ, κατοίκου ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Προς

Τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου -Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πλατεία Ελευθερίας 1) Ρόδος, τηλ.2241043250

Κατά

Του Δήμου Καρπάθου,

νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχο

Καρπάθου, κ.Μιχάλη Φελλουζή και

Της υπ’ Αριθ 170/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΩΧΚΩΕ0-ΟΠΔ)

Ιστορικό

Στις 5/7/2024 ο Δήμαρχος Καρπάθου και Πρόεδρος της ΔΕ κ.Μιχάλης Φελλουζής εξέδωσε την αριθ.πρωτ.18153/2024 Πρόσκληση 21/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της ΔΕ στις 9/7/2024.

Το τέταρτο θέμα της συνεδρίασης με τίτλο:«Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς νερού» Επισυνάπτω όλα τα στοιχεία που αφορούν το θέμα αυτό όπως μας εστάλεισαν από τον Πρόεδρο της ΔΕ και Δήμαρχο κ.Μιχάλη Φελλουζή:

1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης Πληροφορίες: Μανωλάκης Θεοδόσης

Διεύθυνση: Δήμος Καρπάθου Τ.Κ.: 85700 Κάρπαθος

Τηλ.: 22453-60124

Email: th.manolakis@karpathos.gr Κάρπαθος 05 / 07 / 2024

Προς : Δημοτική Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς νερού.

Σχετ.: Η από 28/06/2024 αίτηση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ. Παρακαλείσθε όπως εγκρίνετε την αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς νερού. Ο αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Άδρευσης και Αποχέτευσης

Μανωλάκης Θεοδόσης

2) Ιστορικό

Στις 28/6/2024 η εταιρεία ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ ιδιοκτησίας της συζύγου του Δημάρχου ΚΑΡΠΑΘΟΥ κ.Φελλουζή Μιχάλη, στέλνει το παραπάτω έγγραφο στον Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ και ζητά να κάνει την δωρεά μεταφορά νερού, που ζήτησε ο Αντιδήμαρχος κ.Μανωλάκης Θεοδόσης ο οποίος τυγχάνει να είναι συμπέθερος με την ιδιοκτήτρια της ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ, λόγω γάμου των παιδιών τους.

Η σύζυγος του Δημάρχου αναφέρεται στην αίτησή της ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο κ.Θεοδόση Μανωλάκη. Δεν υπήρξε, ούτε μας δόθηκε επίσημο γραπτό αίτημα από τον αντιδήμαρχο προς την ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ και ο αριθμός πρωτοκόλλου στις 28/6/2024 που πήρε η ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ καθιστά τη διαδικασία ύποπτη για πιθανή μεθόδευση ετεροχρονισμένου πρωτοκόλλου.

Στις 30/6/2024 και 1,2,/7/2024 βυτιοφόρο της ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ παίρνει νερό από την δεξαμενή νερού του Δήμου στην Περιοχή ΧΑ χωρίς καμμία νόμιμη διαδικασία με μόνη δικαιολογία ότι ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας της ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ είναι ο Δήμαρχος.

Στις 2/7/2024 με ενημερώνουν ότι το βυτιοφόρο της ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ παίρνει και πάλι νερό από την παραπάνω δεξαμενή. Πηγαίνω αμέσως και βιντεοσκοπώ την παράνομη λήψη του νερού από το όχημα της ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ και δημοσιεύω το βίντεο στην ηλεκτρονική σελίδα της πολιτικής παράταξής μας “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗ”, όπου το αναδημοσίευσε η ηλεκτρονική εφημερίδα “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ ΝΕΑ”.

Και από ότι έχω πληροφορηθεί έχει ενημερωθεί και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου. Επίσης έγινε τηλεφωνική καταγγελία στην Αστυνομία από μένα με όλα μου τα στοιχεία (επισυνάπτεται το βίντεο).

Μετά την κίνηση αυτή της παράνομης λήψης νερού από την εταιρεία ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ από την δεξαμενή του δήμου, ουρές έκαναν ιδιωτικά βυτιοφόρα παίρνοντας το νερό του δήμου και πουλώντας το στη τοπική αγορά έναντι 30-40€ το κυβικό μέτρο.

Έδωσαν το σύνθημα ότι οποίος θέλει μπορεί να παίρνει παράνομα νερό από την δεξαμενή του δήμου στο ΧΑ μόνο και μόνο για να υποβαθμίσουν το γεγονός της κλοπής του νερού από τα βυτιοφόρο της ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ. Να σας ενημερώσω ότι πρόσφατα ο Δήμος σύνηψε σύμβαση για την μεταφορά νερού με ιδιώτη 37200€ (επισυνάπτεται η σύμβαση).

Ʃτις 2/7/2024 καταγγείλαμε την κλοπή νερού από το δίκτυο σωληνώσεων του Δήμου (δεξαμενή ΧΑ) από την εταιρεία της ΦΕΛΛΟΥΖΗƩ ΑΕ, επισυνάπτοντας και το αποδεικτικό video.

Αφού δημοσιεύθηκε στην σελίδα της ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗƩ ΕΝΩƩΗƩ και στα Καρπαθιακά νέα, συγκάλεσαν (9/7/24 : μια βδομάδα μετα την καταγγελία και δημοσίευση) την δημοτική επιτροπή για να μετατρέψουν την κλοπή του νερού, σε Δωρεά μεταφοράς νερού (από την εταιρεία που έκλεβε το νερό)!

Στις 5/7/2024 ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕ κ.Φελλουζής Μιχάλης εξέδωσε πρόσκληση 21/2024 για τις /7/2024 όπου καλεί την ΔΕ να νομιμοποιήσει τις παράνομες ενέργειες της εταιρείας της συζύγου του, ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ.(4ο θέμα)

Επειδή, η προσφυγή ασκείται εμπρόθεσμα, εφόσον η απόφαση ελήφθη στις 9/7/2024 και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των 15 ημερών.

Επειδή, έχω έννομο συμφέρον ως εκλεγμένο μέλος της ΔΕ αλλά και ως Επικεφαλής της αντιπολίτευσης .

Επειδή, η απόφαση 170/2024 είναι προδήλως παράνομη εφόσον η πρόσκληση όταν εκδόθηκε, η 5/7/2024 παράνομη λήψη του νερού από το βυτιοφόρο της ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ συμφερόντων της συζύγου του Δημάρχου είχε ήδη συντελεστεί παρακάμπτοντας κάθε νόμο με προφορική εντολή Δημάρχου.

Αποδεικνύεται με το βίντεο της 2/7/2024 το οποίο σας επισυνάπτω.

Επειδή η αποδοχή δωρεών από την επιχείρηση της γυναίκας του δημάρχου ή από οποιονδήποτε συγγενή του δημάρχου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ζητήματα ηθικής, διαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων.

Επειδή υπάρχουν υπόνοιες οτι το έγγραφο που κατέθεσε η εταιρείαα ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ κατετέθη μεταχρονολογημένα (μετα τις 2/7/2024 και μετά τη δημοσίευση του βίντεο που δείχνει το βυτιοφόρο της ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΑΕ), με προχρονολογημένο αριθμό πρωτοκόλλου [28/6/2024].

Επειδή δεν είναι ηθικό ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης αποχέτευσης να έχουν οποιαδήποτε συγγενική σχέση (σύζυγος,συμπέθερος) με την ιδιοκτήτρια της ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ εταιρείας συμφερόντων της συζύγου του Δημάρχου.

Επειδή μια δωρεά όπως ειναι της ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ, μπορεί να δημιουργήσει αρνητική εικόνα για τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή λόγω συγγένειας με την ιδιοκτησία της ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ. Οι δημόσιοι λειτουργοί πρέπει να ενεργούν με τρόπο που να ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού προς τους θεσμούς.

Επειδή ο Δήμαρχος και η δημοτική αρχή πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να δημιουργήσει υποψίες για αθέμιτες πρακτικές ή εύνοιες.

Επειδή η αποδοχή δωρεών από συγγενείς δημοτικών αρχόντων μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής.

Επειδή το πρόβλημα του νερού στο νησί μας είναι τεράστιο ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος με τις ενέργειες αυτές το κάνουν ακόμα μεγαλύτερο.

Για τους λόγους αυτούςΑιτούμαιΤην ακύρωση της απόφασης 170/2024 (ΑΔΑ ) (9ΩΧΚΩΕ0-ΟΠΔ) της Δ.Ε. του Δήμου Καρπάθου και να επιβληθούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα στον κ. Φελλουζή Μιχαήλ, Πρόεδρο της Δ.Ε και Δήμαρχο ΚΑΡΠΑΘΟΥ και στον Αντιδήμαρχο ύδρευσης αποχέτευσης κ.Μανωλάκη Θεοδόσιο, ο οποίος πρόσφατα χάριζε τα πρόστιμα από τα κλεμμένα νερά του Δήμου και τώρα ξαναβάζει πλάτη στην κλοπή του νερού από την ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΑΕ. Το έχετε υπόψιν σας.

11.7.2024

Καρπαθιακά Νέα