Συνεδριάζει το απόγευμα η τοπική Κοινότητα Καρπάθου

Συνεδριάζει το απόγευμα η τοπική Κοινότητα Καρπάθου

Σήμερα, 08/03/2021, στις19:00, συνεδριάζει το Κοινοτικό Συμβούλιο Καρπάθου (Πηγάδια), μέσω της πλατφόρμας Messenger.

Στην ημερήσια διάταξη τρια σημαντικά θέματα:

1. Πρόταση αξιοποίησης παλαιού κτιρίου Κέντρου Υγείας.

2. Πρόταση δημιουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης στην έδρα της Κοινότητας.

3. Εκτέλεση αναγκαίων παρεμβάσεων για την ασφαλή λειτουργία του υπάρχοντος λιμένα Πηγαδίων.