Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΟΠΑΠ για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων 5ης Οκτωβρίου

Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΟΠΑΠ για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων 5ης Οκτωβρίου

Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Π.Α.Π. την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και από τις 11:30 π.μ. έως 12:00 μ., με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Προγραμματισμός Επετειακών Εκδηλώσεων 5ης, 8ης και 11ης Οκτωβρίου

2021- Εξειδίκευση πίστωσης.

Η πρόεδρος

Ρηγοπούλα Καλή – Φιλιππούση