Τακτική συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (26.6)

Τακτική συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (26.6)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα, 19:00 μ.μ. σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 5056/2023 αντίστοιχα, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση αιτήσεων διαγραφής και εγγραφής νηπίων Παιδικού Σταθμού Καρπάθου.

2. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2023 (1-2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

3. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2023 (2-2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

4. Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Καρπάθου από το καταργούμενο νπδδ ΚΟΠΑΠ».

5. Έγκριση, καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων και εξειδίκευση κινήτρων σε Ιατρικό Προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου, Περιφερειακών Ιατρείων Καρπάθου και υπαλλήλων του Δήμου Καρπάθου.

6. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2024.

7. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α..

8. Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Παιδικού Σταθμού.

9. Έγκριση του ορισμού του 5ου τακτικού μέλους στο ΔΣ του Κουσουρελακείου Ιδρύματος.

22.6.2024

Καρπαθιακά Νέα