Ανακοινώθηκαν από τον Δήμο Καρπάθου τα 8 άτομα που προσλαμβάνονται για τις ανάγκες Πυροπροστασίας

Ανακοινώθηκαν από τον Δήμο Καρπάθου τα 8 άτομα που προσλαμβάνονται για τις ανάγκες Πυροπροστασίας

 

Με απόφαση Δημάρχου υπ. αριθμ. 671 / 2021 ο Δήμος Καρπάθου προχωρά στην πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών της Πολιτικής Προστασίας για την Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια στα όρια του Δήμου Καρπάθου.

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Χρονική Διάρκεια

1 ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Υ.Ε. ΕΡΤΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Διάρκεια τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΗΤΣΗΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Διάρκεια τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

3 ΛΩΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Διάρκεια τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

4 ΛΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Διάρκεια τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

5 ΜΟΣΧΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Διάρκεια τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

6 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Διάρκεια τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

7 ΡΕΪΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Διάρκεια τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

8 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΝΑΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Διάρκεια τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Η διάρκεια απασχόλησης τους λήγει αυτοδίκαια μετά την λήξη του καθορισμένου χρόνου απασχόλησης, εκτός εάν δηλώσουν οι ίδιοι ότι επιθυμούν να αποχωρήσουν πριν από τον χρόνο λήξης της σύμβασης και το προσωπικό θα αποχωρήσει από την υπηρεσία δίχως καμιά αποζημίωση για την αιτία αυτή και χωρίς καμία διατύπωση. Ο Δήμαρχος Καρπάθου Ιωάννης Θεμ. Νισύριος