Ψηφίστηκε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της περιφέρειας

Ψηφίστηκε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της περιφέρειας

Η περιφέρεια Nοτίου Αιγαίου θα είναι από τις πρώτες περιφέρειες της χώρας, που θα αποκτήσει Αναπτυξιακό Οργανισμό, καθώς κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, πάρθηκαν και οι τελικές οι αποφάσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία και λειτουργία του.

Το σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση του Οργανισμού, το σχέδιο του Καταστατικού του ενώ έγινε επίσης ο ορισμός των μελών στο πρώτο Διοικητικού Συμβουλίου, από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Έτσι όπως αποφασίστηκε θα συμμετέχουν εκτός από τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο που θα είναι εκ του νόμου και ο πρόεδρος, ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης, ο περιφερειακός σύμβουλος Παναγιώτης Κουνάκης από την παράταξη της «Συμμαχίας Νοτίου Αιγαίου» καθώς και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Νίκος Μπόνης. Απομένει ο ορισμός και των τριών άλλων μελών εκ μέρους του περιφερειακού ταμείου ανάπτυξης.

Κατά τη συνεδρίαση ενημέρωσε τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου για το περιεχόμενο της οικονομοτεχνικής μελέτης που συντάχθηκε από την εταιρεία Α.Τ. Management, ο εκπρόσωπός της Σπύρος Κομπορόζος.

Μιλώντας ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η αποτελεσματική απορρόφηση των χρημάτων από το ταμείο ανάκαμψης για έργα, η οποία (απορρόφηση) θα πρέπει να φτάσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, για όλες τις χώρες σε ποσοστό 70%.
Βέβαια κάτι τέτοιο για την Ελλάδα είναι αδύνατον να γίνει λόγω των γνωστών αδυναμιών που υπάρχουν στη λειτουργία του δημόσιου συστήματος, κι ας έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί ποσό ύψους 32 δισ. ευρώ που θα πάρει.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, δεν πρέπει εξαιτίας αυτής της δυσκολίας να χαθεί καμία ευκαιρία στον τόπο μας και προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός. Τόνισε δε ότι η λειτουργία του θα συμβάλει στη βελτίωση της δυνατότητας στήριξης των μικρών δήμων στο τεχνικό τους πρόγραμμα.

Επίσης σύμφωνα με τον κ. Χατζημάρκο, τόσο ο οργανισμός όσο και ο ΦΟΔΣΑ θα συστεγαστούν σε ακίνητο ιδιοκτησίας της που θα παραχωρήσει η περιφέρεια, και θα αφορά νεοκλασικό πλήρως ανακαινισμένο. Πρόκειται για το κτίριο που στέγαζε το παλιό ελληνικό προξενείο στη Ρόδο επί ιταλοκρατίας και βρίσκεται επί της οδού Ι. Καζούλη.

Τέλος ο περιφερειάρχης θα διενεργήσει τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ( δηλαδή ενσωμάτωση του καταστατικού σε συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., έκδοση ΑΦΜ κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του περιφερειάρχη και του περιφερειακού συμβούλου Νίκου Κανταρζή από την Κω. Ο δε περιφερειάρχης δήλωσε αναφορικά με τα όσα είπε κατά την τοποθέτησή του ο κ. Κανταρζής ότι «πιο ποταπή και χαμηλού επιπέδου τοποθέτηση πολιτικού προσώπου δεν έχω ξανακούσει» για να απαντήσει ο κ. Κανταρζής ως εξής: «μην εκνευρίζεστε και μη φωνάζετε, κ. περιφερειάρχα, γιατί δεν ανέχεστε την άλλη άποψη».

Παρεμβαίνοντας ο κ. Χατζημάρκος απάντησε απευθυνόμενος στον κ. Κανταρζή «δεν είστε σε ταβέρνα…» ενώ επανερχόμενος ο κ. Κανταρζής απάντησε: «ταβερνιάρης είστε εσείς, και έχετε καταντήσει το περιφερειακό συμβούλιο… ταβέρνα».

Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Κρητικός ζήτησε από την πρόεδρο του σώματος να εφαρμόσει κατά γράμμα τον κανονισμό και συγκεκριμένα να κάνει σύσταση στον κ. Κανταρζή και να γραφτεί η επίπληξή του στα πρακτικά της συνεδρίασης, επειδή, όπως είπε, η ανοχή έχει όρια και επειδή ο κ. Κανταρζής γελά και ειρωνεύεται…

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός
Σύμφωνα με το καταστατικό, «έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ροδίων ενώ  θα διατηρεί υποκατάστημα στον Δήμο Σύρου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και  μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία πριν τη λήξη της.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, έκαστης ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ.

2. Για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία θα γίνει σε μετρητά, κάθε ιδρυτής εταίρος αναλαμβάνει κατά την ακόλουθη αναλογία:

Α. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναλαμβάνει 15.300 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, δηλαδή 51% του μετοχικού κεφαλαίου, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, καλύπτοντας το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.530.000,00) ευρώ με εισφορά μετρητών, και

Β. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει 14.700 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, δηλαδή 49% του μετοχικού κεφαλαίου, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, καλύπτοντας το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (1.470.000,00) ευρώ με εισφορά μετρητών».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Όπως αναφέρεται στην οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, «η δραστηριότητα του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα αναπτύσσεται σε μια σειρά από άξονες δραστηριότητας αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία.

Με τη λειτουργία της, αποσκοπεί στη δημιουργία σύγχρονων μηχανισμών, συστημάτων, σχημάτων και οχημάτων που θα καταλήγουν σε τυποποιημένες και απλοποιημένες μεθόδους και διαδικασίες προκειμένου να εξειδικεύουν και να εκπληρώνουν τους αναπτυξιακούς στόχους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σκοπός του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι να λειτουργήσει ως φορέας συλλογής, σύνθεσης και αναδιανομής πληροφοριών, τεχνογνωσίας, πόρων και υπηρεσιών προς πολίτες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, την τοπική, κεντρική και ευρωπαϊκή διοίκηση καθώς και προσέλκυσης και επιτάχυνσης Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι βασικοί του στόχοι είναι:
– Ο σχεδιασμός, η προαγωγή, η ωρίμανση και υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων μέσα από τη συνεργασία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με τη μορφή επενδυτικών έργων. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα το δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο, κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες/χρήστες των έργων αυτών.

Ενισχύεται η οικονομική ανάπτυξη με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος. Σημειώνουμε ότι ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται δημόσια έργα ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες.

Η βελτίωση και ανάδειξη του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και η προστασία των φυσικών πόρων, ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και συγχρόνως με παρεμβάσεις-τομές, να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής στις πόλεις μέσα από μικρές και μεγάλες αναπλάσεις».

πηγή rodiaki.gr