Αναβλήθηκε η συζήτηση για την παράταση παραχώρησης του αγκυροβολίου Πηγαδίων Καρπάθου

Αναβλήθηκε η συζήτηση για την παράταση παραχώρησης του αγκυροβολίου Πηγαδίων Καρπάθου

 

Αναβλήθηκε η συζήτηση για την παράταση παραχώρησης του αγκυροβολίου Πηγαδιών Καρπάθου στην «Κάσος Κτηματική – Τουριστική Εμπορική ΑΕ».

Η «Κάσος Κτηματική – Τουριστική Εμπορική ΑΕ» με αριθ. Πρωτ. Εισ. Αίτησης 2574/28-8-2023 ζητά την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ωστόσο η αίτηση αποφασίστηκε να συζητηθεί στο νέο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου που ξεκινά θητεία την 1.1.2024 και αφού τα νέα μέλη λάβουν γνώση και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. Η απόφαση πήρε αριθμό 111/2023.

19.11.2023

Καρπαθιακά Νέα