Με απόφαση Δημάρχου Καρπάθου επιχορηγείται ο Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ με 8.000 ευρώ

Με απόφαση Δημάρχου Καρπάθου επιχορηγείται ο Α.Σ.  ΠΡΩΤΕΑΣ με 8.000 ευρώ

Με την 693/2021 απόφαση δημάρχου Καρπάθου, εγκρίθηκε η δαπάνη Επιχορήγηση Αθλητικού συλλόγου ΠΡΩΤΕΑ ΑΠΕΡΙΟΥ και θα διατεθεί πίστωση ύψους ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ( 8.000,00 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00.6735 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2021.