Μποϋκοτάζ στην ενημέρωση για το λιμάνι;

Μποϋκοτάζ στην ενημέρωση για το λιμάνι;

Στο τελευταίο δελτίο τύπου με θέμα την συνεδρίαση της Κυριακής, ο Δήμαρχος, κ. Νισύριος, παραλείπει την κατακλείδα του εγγραφου του Λιμενικού Ταμείου που αναφέρει ότι:

“Ωστόσο δεν εντοπίζονται διαφορές ως προς το περιεχόμενό του , δηλαδή ως προς τις απόψεις προτάσεις του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. για το σχεδιασμό λιμένα Καρπάθου που είναι ακριβώς οι ίδιες και στα δύο έγγραφα. “
Η ύπαρξη και το περιεχόμενο του εγγράφου που κοινοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους δεν αμφισβητείται, κάτι που έκανε ο Δήμαρχος πριν μερικές εβδομάδες, όταν  απάντησε στον Πρόεδρο Πηγαδιών  κ. Χατζηκουτσό, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει πρόταση Λιμενικου Ταμείου στο Δήμο του νησιού.
Ακόμη μια απορία που εκφράζουν συμπατριώτες μας, ποτέ, πως και από ποιον θα μάθουν την τελευταία πρόταση Γιαμιν για το λιμάνι. Η τροποποίηση έγινε τον Σεπτέμβριο 2019 ενώ το δημοτικό συμβούλιο είχε γίνει 6 μήνες νωρίτερα!
Γιατί τέτοια άρνηση στην ενημέρωση της κοινωνίας;