Δήμαρχος Καρπάθου: "Δεν θα παρευρεθώ στην αυριανή συνεδρίαση..."

Δήμαρχος Καρπάθου: "Δεν θα παρευρεθώ στην αυριανή συνεδρίαση..."

Η πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 07-11-2021 εκδόθηκε στο πλαίσιο της τυπικότητας και της υπευθυνότητάς μας προς τους Θεσμούς της δομικής οργάνωσης του Δήμου και τις προβλεπόμενες νομότυπες διαδικασίες.

Παρά ταύτα η πρόκληση της Συνεδρίασης είναι επακόλουθο σειράς καταστρατηγήσεων και ενεργειών που εγείρουν μείζονα ζητήματα νομιμότητας για την αποσαφήνιση των οποίων, μετά από γνωμοδότηση και του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, ζητήθηκε η προληπτική συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών και των άλλων αρμόδιων διοικητικών αρχών.

Αναμένουμε μέχρι και σήμερα τα ως άνω να διευκρινιστούν, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο λήψης απόφασης που θα στερείται νομιμότητας και θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Βάζοντας πάνω από όλα το συμφέρον της Καρπάθου και της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου ως διοικητικής οντότητας, δεν θα παρευρεθώ στη συνεδρίαση νομιμοποιώντας επιπλέον καταστρατηγήσεις εις βάρος της Δημοτικής Αρχής και της Ενότητας του Δημοτικού Συμβουλίου, που για τόσο μεγάλο διάστημα παλεύω προσωπικά μακριά από σκοπιμότητες.

Αναμένω μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα να έχουν διευκρινιστεί τα όποια ζητήματα ώστε με ασφάλεια να προχωρήσουμε στη λήψη οποιασδήποτε απαραίτητης απόφασης.

Να επισημάνω δε πως παρά τη μέχρι σήμερα δικαίωση των επιλογών μου από τον έλεγχο νομιμότητας ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναμένω την πανηγυρική δικαίωση μου και από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας ειδικά για το θέμα της απόλυτα δικαιολογημένης απομάκρυνσης των πρώην Αντιδημάρχων από τη θέση τους.

Κάρπαθος, 06 Νοεμβρίου 2021

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Δελτίο τύπου