Δημιουργία και αναβάθμιση Παιδικών Χαρών από τον Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Δημιουργία και αναβάθμιση Παιδικών Χαρών από τον Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο Δήμος Καρπάθου προχωρά στην « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΟΥ» συνολικού ποσού 304.344,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα έτη 2022 και 2023 σε βάρος των πιστώσεων του κάτωθι Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Καρπάθου κατ’ έτος ως εξής:

(φωτογραφία αρχείου, παιδική χαρά Πηγάδια)

28.12.2022

Καρπαθιακά Νέα