Ντίνος Καραξής: "Το λιμάνι που προωθείται βρίσκει αντίθετους σχεδόν όλους τους δημότες"

Ντίνος Καραξής: "Το λιμάνι που προωθείται βρίσκει αντίθετους σχεδόν όλους τους δημότες"

Όπως δημοσιεύουν τα ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ ΝΕΑ, εάν ο Δήμος Καρπάθου συνεχίζει να επιμελείται των εκκρεμοτήτων της προτεινόμενης μελέτης για επουσιώδεις παραλείψεις ,όπως η αδειοδότηση μη περιβαντολλογικών επιπτώσεων από τη κατασκευή του έργου ,έχω να δηλώσω τα εξής:

Ο κ Δήμαρχος φρονήμως ποιών, θα έπρεπε να ενημερώσει τους δημότες για τις παρατηρήσεις της αρμόδιας επιτροπής (Ε.Σ.Α.Λ—Υ.Ε.Ν) και τις συμπληρωματικές μελέτες που επιβάλλεται να υποβληθούν απαρέγκλητα προς τελική επικαιροποίηση της αρχικής προτεινόμενης μελέτης.

Ο κ. Δήμαρχος γνωρίζει τα ανωτέρω πάρα πολύ καλά, και δημοσιεύσεις εντυπωσιασμού δεν ωφελούν στη παρούσα περίοδο. Ο κ. Δήμαρχος έχει λάβει αρκετά μηνύματα έχοντας συνειδητοποιήσει ό.τι το λιμάνι που προωθεί βρίσκει αντίθετους σχεδόν όλους τους δημότες και είναι ο σοβαρότερος λόγος που δεν πρόκειται να κατασκευασθεί”επί των ημερών του”.

Ντίνος Καραξής

14.3.2023

Καρπαθιακά Νέα