Εγκρίθηκε μια θέση νέου κληρικού στην Κάρπαθο

Εγκρίθηκε μια θέση νέου κληρικού στην Κάρπαθο

Από το Υπ. Παιδείας κατανέμονται οι εκατόν εβδομήντα εννέα (179) οργανικές θέσεις μόνιμων κληρικών που εγκρίθηκαν, για το έτος 2021, με την υπ΄αριθ. 42/30-9-2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 25/23-6-2021 όμοια Πράξη με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των Ιερών Μητροπόλεων της Χώρας λαμβάνοντας ιδίως υπ΄ όψιν τις ιδιαιτερότητες των ακριτικών και ορεινών περιοχών, ως ακολούθως:

Α) Εκκλησία της Ελλάδος: Εκατόν εξήντα τέσσερις (164) θέσεις, εκ των οποίων οι δεκατέσσερις (14) κατανέμονται στις Ιερές Μητροπόλεις της Θράκης, σύμφωνα με τo αρ. πρωτ. 3665/1823/15-9-2021 επισυναπτόμενο έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Β) Εκκλησία της Κρήτης: Εννέα (9) θέσεις, σύμφωνα με τo αρ. πρωτ. 692/27-8-2021 επισυναπτόμενο έγγραφο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Γ) Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου: Έξι (6) θέσεις.

1) Ιερά Μητρόπολη Ρόδου: Δύο (2).

2) Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου: Μία (1).

3) Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου: Μία(1).

4) Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας: Μία (1).

5) Ιερά Μητρόπολη Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελλορίζου: Μία (1) .

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ